Nyheter Startsidan
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Rånrisk kan ge nattklubb böter

Nattklubben People i Uppsala kan få böta 20 000 kronor om man inte snarast undersöker hur stor risken är för att personalen utsätts för rån. Det har Arbetsmiljöverket beslutat.

Publicerad 30 september 2009

För drygt ett år sedan inspekterade Arbetsmiljöverket nattklubben People i Uppsala. Då konstaterades att ingen ordentlig bedömning av risken för rån, våld och hot mot personalen hade gjorts. Trots påstötningar har arbetsgivaren ännu inte kunnat visa upp en sådan, och därför hotar verket nu med vite. Senast den 6 november ska Peoples ha undersökt och bedömt riskerna med klubbens penninghantering, så som eventuella bakhåll vid öppning och stängning.

Nattklubben måste också skaffa skriftliga rutiner för olyckor i arbetet.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.