Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Prognos: Fler får jobb i branschen

Arbetslösheten sjunker i Sverige, om än långsamt. De närmaste åren väntas 95 000 fler få jobb, enligt Arbetsförmedlingens nya prognos. Hotell- och restaurangbranschen, tillsammans med andra privata tjänstenäringar, står för den största delen av jobbtillväxten.

Publicerad 11 juni 2014
Prognos: Fler får jobb i branschen
Det är i hotell- och restaurangbranschen och andra privata tjänstenäringar som jobben kommer, tror Ams. Foto: Colourbox

– Det här innebär att väldigt många kommer att ha möjlighet att hitta ett nytt jobb. I stora drag är det väldigt positivt, säger Tord Strannefors som är prognoschef på Arbetsförmedlingen.
Ams tror i sin prognos att sysselsättningen kommer att öka med 95 000 personer under 2014 och 2015. Den privata tjänstesektorn, där hotell- och restaurangbranschen ingår, väntas stå för en stor del av de nya jobben. Totalt kommer antalet sysselsatta i sektorn öka med 71 000 under 2014 och 2015, tror Arbetsförmedlingen. En förklaring är att den privata konsumtionen fortsätter att vara stark.     

Det är framför allt i storstäderna som jobben ökar, säger Tord Strannefors.
– Det gäller hela landet, men som vanligt tar storstäderna den största kakan. Vi räknar med att ungefär 70 procent av jobben går till storstadsregionerna, och då framför allt Stockholm. Där det kommer att gå trögast är län med stor industrisektor. Vi räknar med att exporten kommer att fortsätta gå ganska trögt även om den ökar. 

Trots den goda jobbtillväxten sjunker arbetslösheten långsamt. I år väntas den stå nästan oförändrad på 8 procent för att nästa år sjunka till 7,6 procent. Detta beror på att även arbetskraften ökar. Under 2014 och 2015 väntas antalet personer i arbetskraften öka med 72 000 personer, skriver Arbetsförmedlingen.  

Prognosen bygger bland annat på intervjuer med 10 000 privata arbetsgivare.

 

Fakta: Arbetsförmedlingens prognos 2014-2015

  • Jobben ökar framför allt i yrken som kräver minst gymnasial utbildning. 
  • Generationsväxling gör att bristen på arbetskraft ökar i mindre kommuner. 
  • Utrikesfödda står för den största sysselsättningsökningen.  
  • Ungdomsarbetslösheten sjunker i stort, men inte bland ungdomar med bristfällig utbildning. 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.