Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Positiva januarisiffror på lunchkrogar

Statistiska Centralbyråns Restaurangindex för januari 2013 visar att försäljningsvolymen steg med 4,5 procent jämfört med januari 2012. Lunch- och kvällsrestauranger ökade mest.

Publicerad 5 mars 2013

Omsättningen i branschen blev 6,97 miljarder under månaden, jämfört med 6,56 januari 2012.
Kategorierna lunch/kväll, hotellrestauranger, kaféer och trafiknära restauranger gick bäst, med 6-7 procents ökning. Nöjesrestauranger och personalrestauranger minskade sin omsättning jämfört med januari 2012.

Konkursstatistiken från Upplysningscentralen (UC) visar att konkurserna inom hotell och restauranger minskade med 23 procent jämfört med januari 2012: från 43 till 33. Men totalt sett i alla branscher ökade de med 14 procent. Än mer ökade de inom bygg, handel och transport. Enligt UC är konjunkturen bister och många företag har problem med lönsamheten.

Men samtidigt minskar pessimismen. Konjunkturbarometern, som mäter företags och hushålls förväntningar, visar att företag i många branscher nu tror att konjunkturen bottnat. Det är dock tveksamt ifall det betyder att arbetslösheten kommer sjunka.

Inom bygg och industri tror man på ökad orderingång men samtidigt planeras personalnedskärningar. Inom handeln samt inom flera andra tjänstenäringar såsom hotell och restauranger tror man på ökad omsättning och att antalet jobb blir oförändrade eller ökar något.
Även hushållen är mindre pessimistiska om framtiden.

Trots allt detta, är totalt sett såväl företag som hushåll inte lika optimistiska som jämfört med genomsnittet bakåt i tiden.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.