Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Personalomsättningen utreds – alla som slutar jobbet får enkät

Under tre månader ska alla som slutar sina jobb på hotell och restauranger svara på en enkät om varför de slutar. Svaren ska användas för att skapa bättre arbetsplatser.

Publicerad 9 juni 2004

Alla som slutar en anställning på ett SHR-företag under perioden 15 juli till 15 oktober kommer att få en enkät på sin sista arbetsdag. Den ska fyllas i och skickas in till ett undersökningsföretag, helt anonymt.
Det är Hotell- och restaurangfacket och arbetsgivarna i SHR som gemensamt står bakom undersökningen, första steget i ett arbete för att minska personalomsättningen och utveckla branschen. De två supermedlarna Rune Larson och Olle Hammarström har fått uppdraget att försöka lösa branschens stora problem med hög personalomsättning och låga löner.
– Vi måste börja med att ta reda på hur det ligger till, säger Rune Larson.

Utvecklingsprojektet är en del av årets avtalsuppgörelse mellan fack och arbetsgivare. De två medlarna har alltså fått ett ovanligt uppdrag.
– Det är första gången jag är med om detta upplägg, säger Rune Larson. Han har arbetat fackligt på den statliga sidan i många år och har sedan varit medlare.
I höst ska man gå vidare med frågor till arbetsplatserna, både till fack och arbetsgivare på samma ställen.

Det här vill SHR och HRF med projektet:
* Minska personalomsättningen och höj branschens anseende.
* Hur bör lönesystem och arbetsorganisation ändras?
* Hur bör inflytande över arbetstiden ändras?
* Öka möjligheten till kompetensutveckling och befordran.
* Förenkla avtalen.

– Varje anställd ska ha ett kollektivavtal och veta hur det används, säger Ella Niia, avtalssekreterare i HRF och med i den arbetsgrupp som nu leder arbetet.

Andra delar av utvecklingsprojektet
Efter de två enkäterna ska ett antal arbetsplatser pröva nya lönesystem. Det blir nästa år, som är andra året av det treåriga kollektivavtal som nyligen blev klart.
– Jag funderar på lönemodeller just nu, säger Rune Larson.

Det har ju visat sig att arbetsgivarna inte vill ha individuella lönepotter. 90 procent lägger ut lönen generellt. Vad anser du om det?
– Båda parter tycker ju att det kan vara bra med lokal lönebildning, Men det är svårt att få det att fungera. Särskilt svårt är det på småföretag, säger Rune Larson. Man ska inte ha den typen av system om det inte fungerar.
Rune Larson har under sina år som medlare sett många olika lönesystem, både bra och dåliga.

Finns det någon annan bransch, med många små företag, som har en bra fungerande lönebildning?
– Nej. Men jag har idéer.
Vilka idéerna är vill han dock inte berätta än.
– Hotell- och restaurang är den första bransch som hugger tänderna i de här problemen, fortsätter han. Om tre år ska det vara bättre trivsel i branschen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter MEDLEMSMÖTE

HRF möter medlemmar på Scandic

Scandic är en stor arbetsgivare med många HRF-medlemmar. Den här veckan är de i fokus för ordförande Malin Ackholt.

Publicerad 24 september 2020 2 kommentarer
HRF möter medlemmar på Scandic
HRF:s ordförande Malin Ackholt möter medlemmar på Scandic digitalt. Foto: Peter Jönsson

Under veckan arrangerar Hotell- och restaurangfacket flera digitala möten för medlemmar på hotellkedjan Scandic. Tanken är att medlemmarna ska få diskutera bland annat framtiden för branschen och den kommande avtalsrörelsen med förbundets ordförande.

– Vi måste hitta sätt att ha samtal och diskussioner med medlemmar trots att det pågår en pandemi. Det kommer inte att ersätta möten IRL. Det här är ett komplement, som säkert kommer att fortleva även efter corona, säger Malin Ackholt.

Intresset för de digitala medlemsmötena har varit stort. Hittills har mer än 70 medlemmar deltagit.

– Många upplever det intressant att höra hur kollegor på andra arbetsplatser har det. Sedan kan det komma upp en del individärenden som vi inte kan lösa där, men där vi kan lotsa vidare, säger Malin Ackholt.

Nu tittar HRF på möjligheterna att hålla liknande möten på andra arbetsplatser.

– Sedan har vi fått önskemål om att köra på engelska på Scandic, så det förbereder vi för, säger Malin Ackholt.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

  • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
  • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
  • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
  • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
  • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här