Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Personalomsättningen utreds – alla som slutar jobbet får enkät

Under tre månader ska alla som slutar sina jobb på hotell och restauranger svara på en enkät om varför de slutar. Svaren ska användas för att skapa bättre arbetsplatser.

Publicerad 9 juni 2004

Alla som slutar en anställning på ett SHR-företag under perioden 15 juli till 15 oktober kommer att få en enkät på sin sista arbetsdag. Den ska fyllas i och skickas in till ett undersökningsföretag, helt anonymt.
Det är Hotell- och restaurangfacket och arbetsgivarna i SHR som gemensamt står bakom undersökningen, första steget i ett arbete för att minska personalomsättningen och utveckla branschen. De två supermedlarna Rune Larson och Olle Hammarström har fått uppdraget att försöka lösa branschens stora problem med hög personalomsättning och låga löner.
– Vi måste börja med att ta reda på hur det ligger till, säger Rune Larson.

Utvecklingsprojektet är en del av årets avtalsuppgörelse mellan fack och arbetsgivare. De två medlarna har alltså fått ett ovanligt uppdrag.
– Det är första gången jag är med om detta upplägg, säger Rune Larson. Han har arbetat fackligt på den statliga sidan i många år och har sedan varit medlare.
I höst ska man gå vidare med frågor till arbetsplatserna, både till fack och arbetsgivare på samma ställen.

Det här vill SHR och HRF med projektet:
* Minska personalomsättningen och höj branschens anseende.
* Hur bör lönesystem och arbetsorganisation ändras?
* Hur bör inflytande över arbetstiden ändras?
* Öka möjligheten till kompetensutveckling och befordran.
* Förenkla avtalen.

– Varje anställd ska ha ett kollektivavtal och veta hur det används, säger Ella Niia, avtalssekreterare i HRF och med i den arbetsgrupp som nu leder arbetet.

Andra delar av utvecklingsprojektet
Efter de två enkäterna ska ett antal arbetsplatser pröva nya lönesystem. Det blir nästa år, som är andra året av det treåriga kollektivavtal som nyligen blev klart.
– Jag funderar på lönemodeller just nu, säger Rune Larson.

Det har ju visat sig att arbetsgivarna inte vill ha individuella lönepotter. 90 procent lägger ut lönen generellt. Vad anser du om det?
– Båda parter tycker ju att det kan vara bra med lokal lönebildning, Men det är svårt att få det att fungera. Särskilt svårt är det på småföretag, säger Rune Larson. Man ska inte ha den typen av system om det inte fungerar.
Rune Larson har under sina år som medlare sett många olika lönesystem, både bra och dåliga.

Finns det någon annan bransch, med många små företag, som har en bra fungerande lönebildning?
– Nej. Men jag har idéer.
Vilka idéerna är vill han dock inte berätta än.
– Hotell- och restaurang är den första bransch som hugger tänderna i de här problemen, fortsätter han. Om tre år ska det vara bättre trivsel i branschen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.