Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Överskott på 10 miljoner i HRF:s bokslut

De medlemsavgifter som HRF:arna betalade in under 2005 räckte inte till för att täcka förbundets kostnader. Men det preliminära bokslutet för 2005 visar ändå överskott på cirka 10 miljoner kronor, tack vare andra inkomstkällor.

Publicerad 21 februari 2006

Hotell- och restangfackets kostnader för 2005 var 177 miljoner, nästan 20 miljoner mer än året innan. Det beror på att 2004 var ett år då facket sparade mycket och hade ganska lite verksamhet. Under 2005 hände det mer. Till exempel hade HRF en kongress i maj som gick på 3 miljoner kronor och medlemskalendern kostade 2 miljoner att tillverka och skicka ut till alla.

Sparandet under 2004 förde också med sig utgifter på 6 miljoner kronor 2005. Pengarna gick bland annat till dubbla hyror för kontor och personalkostnader.
Förbundet betalade även in mer till de anställdas pensionsförvaltare.
– Men det är en engångskostnad som inte kommer igen under 2006, säger förbundets ekonomichef Rolf Jerling.

Medlemmarna betalade in 153 miljoner kronor till facket under året. Det är 3 miljoner mer än året innan men ändå inte tillräckligt för att täcka förbundets kostnader. HRF får dock in pengar från fler håll. Bland annat betalade företagare som har avtal direkt med HRF avgifter på 9 miljoner till facket. Räntor, inkomster från aktieplaceringar och liknande bidrog också till att bokslutet slutar på 10 miljoner kronor plus.
– Sammanfattningsvis tycker jag 2005 är klart tillfredsställande. Budgeten för 2006 slutar också i balans och bygger på att medlemsavgifterna är oförändrade, säger Rolf Jerling.

Överskottet på 10 miljoner kommer att betalas in till den hemförsäkring som ingår i HRF:arnas medlemsavgift.
Den 20 mars fattar förbundstyrelsen definitivt beslut om bokslutet.

Ekonomin i korthet 2005, i miljoner kronor
Siffror för 2004 inom parentes.
Medlemsavgifter till facket: 153 (150)
Medlemsavgifter till a-kassan: 68 (65)
Övriga inkomster: 24 (20)
Kostnader: 177 (158)
Finansnetto (räntor, utdelningar mm): 12 (10)
Eget kapital: 311 (302)
Varav i konfliktfonden: 218 (218)

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.