Nyheter ETABLERINGSJOBB

Osäkert om det blir etableringsjobb i branschen

Nu blir de länge diskuterade etableringsjobben verklighet. Hotell- och restaurangfacket är emot att införa dem i branschen, men Visita vill inleda en diskussion.

Publicerad 21 september 2023
Osäkert om det blir etableringsjobb i branschen
HRF och Visita har olika syn på etableringsjobb. Foto: Peter Jönsson, Visita

Etableringsjobben är tänkta att ge nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden. Regeringen avsätter nu 2,4 miljarder kronor för åtgärden under de kommande tre åren.­

Det är upp till fack och arbetsgivare att teckna avtal om etableringsjobb. Hotell- och restaurangfacket kommer inte att påkalla någon förhandling om ett sådant avtal, säger förbundsordförande Malin Ackholt.
– Vår bransch tar redan ett stort ansvar och vi ser inget behov av etableringsjobb.

Men Visita kommer att vilja diskutera etableringsjobb med Hotell- och restaurangfacket, säger förhandlingschef Torbjörn Granevärn.
– Om vi vill att branschen ska fortsätta vara med och ta sitt ansvar som integrationsmotor måste vi titta på den här typen av verktyg.

Diskussionen om etableringsjobb har pågått sedan 2017. Till att börja med var HRF positivt till åtgärden, då många behövde komma i arbete i samband med den stora flyktingvågen. Men när det i stället blev brist på arbetskraft ändrade man sig.

Detta är ett verktyg som man måste vara överens om.

Torbjörn Granevärn

Med arbetskraftsbrist i kombination med hög arbetslöshet ansåg förbundet att det vore orimligt att subventionera anställningar.

Visita håller med om att besöksnäringen befinner sig i ett helt annat läge i dag.
– Efter pandemin tappade vi mycket kompetent arbetskraft. Besöksnäringen är generellt sett något sämre bemannad och sämre lämpad att lära upp långtidsarbetslösa och nyanlända nu än innan pandemin, säger Torbjörn Granevärn.

Så ska etableringsjobb fungera

  • Arbetsgivare ska kunna anställa nyanlända och långtidsarbetslösa till en kostnad av 8 400 kronor i månaden.
  • Staten betalar resten upp till minimilön enligt kollektivavtal.
  • Efter två år ska det finnas chans till tillsvidareanställning.

Samtidigt består branschen av så många olika slags verksamheter med skilda förutsättningar, säger Torbjörn Granevärn.
– Man har kommit olika långt i återuppbyggnaden så vi utesluter inte att etableringsjobben skulle kunna användas framgångsrikt i delar av den svenska besöksnäringen.

Visita har inte bestämt exakt hur de kommer att närma sig HRF, Unionen och Kommunal för att diskutera vidare.
– Men detta är ett verktyg som man måste vara överens om för att det ska finnas förutsättningar att fungera.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan