Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Okunskap bakom ojämlika beslut om arbetsskador

Dålig kunskap om kvinnors arbetsmiljö gör att färre kvinnor än män får sina arbetsrelaterade besvär klassade som arbetsskador. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, IFS, i en ny rapport och riktar nu kritik mot Försäkringskassan.

Publicerad 4 november 2011

Färre kvinnor än män får sina arbetsrelaterade besvär godkända som arbetssjukdomar av Försäkringskassan. Mellan 2009 och 2010 beviljades 24 procent av ansökningarna från kvinnor och 39 procent av männens ansökningar. År 2010 fick Inspektionen för socialförsäkringen, IFS, i uppdrag att granska Försäkringskassans beslut om arbetsskadelivränta för att identifiera orsakerna till detta. I sin slutrapport, som kom i veckan, riktar IFS nu skarp kritik mot Försäkringskassan.

En genomgång av drygt 200 beviljade samt avslagna ärenden visar att den som arbetar i ett mansdominerat yrke har betydligt större chans att få sina skador godkända än den som arbetar i ett traditionellt kvinnligt yrke. En förklaring till detta är att det saknas forskning om kvinnors arbetsmiljö och dess skadliga påverkan, konstaterar IFS. Samtidigt finns det gott om forskning som visar på hur olika traditionellt manliga yrkesgrupper påverkas av sitt arbete. Effekten av detta blir att kvinnors besvär ofta bedöms på andra grunder än mäns.
”Det förekommer att Försäkringskassan grundar sina beslut endast på yrkestitel och sjukdomsdiagnos utan ytterligare utredning av fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljöförhållanden. Den försäkrade individen saknar information om för vilka yrken och för vilka besvär detta gäller. Det innebär att Försäkringskassans beslut är oförutsägbara för den försäkrade” skriver rapportförfattarna.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här