Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Oklart om sänkt moms gett fler jobb

Effekterna är tydliga redan efter tre månader, påstår arbetsgivarorganisationen Visita. Tyvärr pekar arbetslöshetsstatistiken åt motsatt håll, svarar HRF:s ordförande Ella Niia. Det handlar om den sänkta krogmomsen och hur den påverkar jobben.

Publicerad 25 april 2012

 
Enligt Oskar Nordström Skans, forskare på Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, är 2,3 procent en blygsam sänkning.
– Prissänkningen blev mindre än vad man har väntat sig, säger Oskar Nordström Skans.
 IFAU utvärderar alla större regeringsbeslut som påverkar arbetsmarknaden, och ska nu granska krogmomssänkningen. Oskar Nordström Skans kallar Visitas siffror för ett överraskande resultat.
– Siffrorna säger inte något om ökad sysselsättning, men antalet lediga jobb hos arbetsförmedlingen kan vara ett tecken på effekter av momssänkningen, säger han och fortsätter:
- Man kan inte med säkerhet veta men om man ser en kraftig ökning av antalet lediga platser är det en indikation på viljan att anställa fler.
Vid årsskiftet ska IFAU själva titta på effekterna av momssänkningen, och hur den har påverkat sysselsättningen.

Ella Niia, HRF:s ordförande, välkomnar fler jobb i branschen. Men hon säger att tre månader är en allt för kort tid för att dra stora slutsatser.
 – Tyvärr talar vår arbetslöshetsstatistik i motsatt riktning. Det enda vi kan konstatera är att antalet arbetslösa ökar i branschen liksom antalet nyanmälda hos a-kassan, säger Ella Niia.

–>

År 2012 inleddes med att restaurangmomsen sänktes från 25 till 12 procent. Regeringen menade att lägre krogmoms skulle leda till fler restauranggäster och ökat behov av personal.  I går rapporterade Visita, tidigare SHR, om att restaurangerna har sänkt priserna med 2,3 procent sedan momssänkningen. Något som Visita menar har lett till att antalet lediga jobb i branschen har ökat hos arbetsförmedlingen.
 
Enligt Oskar Nordström Skans, forskare på Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, är 2,3 procent en blygsam sänkning.
– Prissänkningen blev mindre än vad man har väntat sig, säger Oskar Nordström Skans.
IFAU utvärderar alla större regeringsbeslut som påverkar arbetsmarknaden, och ska nu granska krogmomssänkningen. Oskar Nordström Skans kallar Visitas siffror för ett överraskande resultat.
– Siffrorna säger inte något säkert om ökat sysselsättning men antalet lediga jobb hos arbetsförmedlingen är ett tecken på effekter av momssänkningen, säger han och fortsätter:

- Man kan inte med säkerhet veta, men om man ser en kraftig ökning av antalet lediga platser är det en indikation på viljan att anställa fler.
Vid årsskiftet ska IFAU själva titta på effekterna av momssänkningen, och hur den har påverkat sysselsättningen.

Ella Niia, HRF:s ordförande, välkomnar fler jobb i branschen. Men hon säger att tre månader är en allt för kort tid för att dra stora slutsatser.
 – Tyvärr talar vår arbetslöshetsstatistik i motsatt riktning. Det enda vi kan konstatera är att antalet arbetslösa ökar i branschen liksom antalet nyanmälda på a-kassan, säger Ella Niia.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.