Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Oklara följder av löneskillnader

Entydiga samband mellan lönespridning och produktivitet saknas. Det visar en ny forskningsöversikt från Saco.

Publicerad 16 oktober 2013

Samtidigt som lokal och individuell lönesättning har etablerats på arbetsmarknaden under 2000-talet ligger lönespridningen kvar på ungefär samma nivå, enligt den nya boken »Lönespridning« från SNS Förlag.

Skillnader i lön antas uppmuntra människor att satsa på utbildning och karriär, vilket i sin tur kan gynna produktivitet. Men i boken konstateras att det saknas entydiga samband mellan lönespridning och produktivitet. Håkan Regnér, docent i nationalekonomi och en av författarna, pekar på vitt skilda effekter:
– Produktiviteten kan öka när människor kämpar för den höga lönen. Å andra sidan: vet jag att jag ska slå ut en konkurrent, varför ska jag då inte ägna mig åt improduktiva beteenden som att baktala andra?

I boken undersöks även kopplingen mellan lönespridning och lönegapet mellan kvinnor och män. Det visar sig att män i arbetaryrken tjänar män mer på en ökad lönespridning, än vad kvinnor gör. 
– Kvinnor i arbetaryrken är överrepresenterade bland de lägst avlönade. De hänger inte med om spridningen ökar, säger Thomas Andrén, välfärdsekonom på Saco.

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner minskade något mellan 2003 och 2011, men det beror inte på lönespridningen, visar Thomas Andréns studier. I stället rör det sig om att andra egenskaper än arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå kom att bli viktigare för lönenivån, till exempel social kompetens och förmåga att jobba självständigt.
– Kvinnor kan tänkas ha dessa egenskaper i högre grad. Men ett minskat löneglapp beror troligen också på att diskriminering har minskat, genom lönekartläggningar till exempel, säger Thomas Andrén.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här