Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Okänd nota för bidragsjobb

Restaurangernas försäljning ökar. Hotellen visar på rekordsiffror. Men hur mycket av branschens personalkostnader täcks av skattepengar? Ingen vet. Notan för bidragsjobben är okänd.

Publicerad 23 november 2015
Okänd nota för bidragsjobb
Nästan en fjärdedel av besluten om bidragsanställningar rör jobb som kökbiträde.
inlinebild
Bland köksbiträden hade 42,3 procent subventionerad anställning 2013. Foto: Rikard Söderström/TT Grafik

Nystartsjobb, instegsjobb och Fas 3 är några av de subventionerade anställningar som Arbetsförmedlingen erbjuder. I hotell- och restaurangbranschen är bidragsjobben vanliga. Faktum är att köks- och och restaurangbiträden är den yrkeskategori där Arbetsförmedlingen fattar flest beslut om subventionerade anställningar. Under 2014 togs 44 456 beslut om bidragsjobb till 11 491 personer. Det betyder att samma person fått flera bidragsjobb efter varandra. Och året dessförinnan var fyra av tio köks- och restaurangbiträden gratis, eller billiga, för arbetsgivaren.

Utöver detta tillkommer betalda praktikplatser och sänkta arbetsgivaravgifter för unga, något som också gynnat branschen.
Förra året var branschens totala lönekostnader 32,7 miljarder. Men hur stor del som finansierades med bidrag kan ingen svara på. Arbetsmarknadsdepartementet hänvisar till Arbetsförmedlingen, som i sin tur meddelar att det inte finns uppgifter om vad de subventionerade anställningarna kostar branschvis.
– Det är en sörja utan like och mycket pengar som försvinner, säger Katarina Lindquist, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket i Karlstad.

Den totala kostnaden för Arbetsförmedlingens alla program var drygt 40 miljarder 2014. En stor del av de pengarna gick till arbetsmarknadsutbildning, rehabilitering, vägledning och praktik. Men drygt 27 miljarder gick till subventionerade anställningar, med Fas 3 inräknat.
Hur många som arbetar med bidrag kan inte heller någon ge besked om, eftersom en person kan delta i flera program under samma år. Men enligt Arbetsförmedlingens statistiker ger den genomsnittliga siffran per månad en hygglig uppfattning om antalet.
Under september hade nästan 175 000 personer en subventionerad anställning. Drygt 75 000 av dem är personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Av de övriga 100 000 arbetade nästan tolv procent inom hotell- och restaurang.

Förra året fick HRF över 16 000 förfrågningar från Arbetsförmedlingen angående olika ­typer av bidragsanställningar. I de fall där företaget inte har kollektivavtal avråder facket Arbetsförmedlingen att betala ut bidrag.
– Men de gör det ändå och ett antal arbets­­givare sätter det i system. När bidraget tar slut, tar jobbet slut. Till och med snabbmats­kedjorna får bidrag och där finns det ju jobb ändå. Det blir en osund konkurrens.
Många i branschen är unga eller nyanlända till Sverige, och sällan fackligt organiserade. Men när de får fel lön eller andra problem med arbetsgivaren, då kommer de till facket.
– Säkert en fjärdedel av de ärenden vi behandlar är bidragsanställningar i botten, säger Katarina Lindquist.

Emil Johansson är arbetsmarknadspolitisk utredare på LO. Inte heller han kan säga hur stort problemet med missbruk av bidragsjobben egentligen är, eller vad det kostar. Däremot konstaterar han att det är inom hotell- och restaurang, i handeln, bland fastighetsanställda och i taxibranschen som subventionerade ­löner är intressanta. Men det finns inga egentliga bevis för att bidragen används felaktigt.
– Nej, det finns inga heltäckande undersökningar som visar att systemet missbrukas. Men det är angeläget att frågan utreds och det krävs en kontroll av företagen, säger Emil Johansson.

På IFAU, institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, konstaterar professor Anders Forslund att sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga har haft en »liten nettoeffekt på sysselsättningen«, vilket betyder att det inte har lett till många nya jobb.
– Nystartsjobb och instegsjobb är direkta subventioner till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa eller relativt nyanlända. Det har gynnat näringen, men vi har inte studerat i vilken omfattning. Det är inte lätt att göra det.
Enligt Anders Forslund har IFAU inte heller i första hand varit intresserat av att ta reda på hur mycket branschen tjänar på bidragen.
– Nej, vi vill veta om de här arbetsmarknadspolitiska åtgärderna fungerar för de arbetslösa. Man kan tänka sig att det finns arbetsgivare som utnyttjar systemet, och de som inte gör det. Oavsett vilket kan individen ha nytta av den erfarenhet som bidragsjobbet innebär.
Anders Forslund ser inte att bidragsanställningarna leder till osund konkurrens mellan företag. Formellt sett har alla möjlighet att anställa med bidrag, säger han.
– Men bidragssystemet är inte avsett att vara ett stöd till branschen, utan ett individbaserat stöd. Stödet till branschen är en bieffekt.
Anders Forslund menar att bidragen gör nytta.
– All forskning visar att subventioner till arbetsgivare för att anställa en långtidsarbetslös är bra för den arbetslöse. Det är alltid så.

HRF:s ordförande Therese Guovelin tycker inte heller att bidrag är något dåligt i sig.
– Bidragsjobb kan vara bra som ett första inträde på arbetsmarknaden, men som det fungerar nu blir det en arbetsgivarsubvention. Arbetsgivare kan välja att anställa den som de kan få mest bidrag för. Men jag tror inte att branschens största arbetsgivare är de som regelmässigt säger upp anställningen när bidraget upphör. Och på fackligt organiserade arbetsplatser är det lättare att stävja missbruk.
Men hon tycker att det är dags att ta tag i frågan på riktigt.
– Ja, nu kräver LO att regeringen utreder bidragsjobben. Vi borde tillsätta en kommission med arbetsmarknadens parter, för att se över vilka bidrag som fungerar bäst. Det är inte alla arbetsgivare som missköter sig, Men de som utnyttjar systemet och den arbetssökande – det är dem vi vill åt.

Beslut om bidragsjobb 2014

Restaurangbiträden och städare är två stora yrkesgrupper för bidragsjobb. Av Arbetsförmedlingens beslut förra året låg 37 procent inom dessa yrken.

Yrke

Antal beslut

Andel av totala
antalet beslut

Antal berörda personer

Beslut per person

Köks- och restaurang-biträden m fl

44456

23,5%

11491

3,9

Städare

26139

13,8%

14346

1,8

Butikssäljare dagligvaror

11906

6,3 %

9276

1,3

Fyra av tio köksbiträden hade bidragsjobb 2013

  • År 2013 arbetade 67 680 personer som köks- och restaurangbiträden. Av dem var 28 676 anställda med olika bidrag. Det är 42,4%.

Pengar att hämta för arbetsgivare

Särskilt anställningsstöd
Arbetsgivaren får upp till 20 680 kronor per månad. Anställningen kan vara i tolv månader. Det finns också en längre variant av bidragsformen, »Förstärkt särskilt anställningsstöd«. Den anställde får lön av företaget.
Bidraget ger max 248 160 kronor per år.

Instegsjobb
Företaget får upp till 18 700 kronor per månad. Anställningen kan vara i tolv månader, vid deltidsarbete möjligt att förlänga i ett år till. Den anställde får lön av företaget.
Bidraget ger max 224 000 kronor per år.

Nystartsjobb
Företaget får upp till 13 825 kronor, dubbla arbetsgivaravgifter, per månad i upp till fem år. Helt vanlig lön till den anställde.
Bidraget ger max 165 900 kronor per år.

Jobb- och utvecklingsgarantin
Även känd som Fas 3. Arbetsgivaren får 5 000 i månaden hur länge som helst. Den anställde får ingen lön från arbetsgivaren utan ett aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen.
Bidraget ger max 60 000 kronor per år.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter försäkring

Hon fick 40 000 för gammal skada

För tio år sedan skar kocken Jackie Lenander av en sena i ena tummen. Nyligen fick hon drygt 40 000 kronor från arbetsskadeförsäkringen.

Publicerad 29 juni 2021
Hon fick 40 000 för gammal skada
Jackie Lenander fick en arbetsskada på tummen på sin tidigare arbetsplats. På vänster tumme syns två små ärr från skärskadan. Foto: Daniel Nilsson

Om försäkringen

  • Den som drabbas av en arbetsskada, till exempel genom en olycka, kan få ersättning från Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, TFA. Den gäller för alla anställda på en arbetsplats med kollektivavtal.
  • Försäkringen administreras av Afa Försäkring. TFA kompletterar den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen som alla anställda omfattas av, och som administreras av Försäkringskassan.
  • TFA kan lämna ersättning bland annat för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, ärr och medicinsk invaliditet.

År 2011 jobbade Jackie Lenander som kock på Casino Cosmopol i Malmö. En dag när hon skulle putsa ryggbiff slant hon med kniven och råkade skära av en sena i vänster tumme.
Det resulterade i en lång sjukskrivning, rehabilitering och nedsatt rörlighet. Trots det, och trots att Jackie haft många fackliga uppdrag, däribland försäkringsinformatör, anmälde hon inte sin skada till Afa Försäkring.
– Det är på något sätt så att alla skador är viktigare än sina egna. Dessutom hade jag flyttat och hade inte kvar alla papper, säger Jackie.

Preskriptionstiden för skadeersättning i arbetsskadeförsäkringen är tio år.
När den gränsen närmade sig bestämde sig Jackie till slut för att göra en anmälan.
– Jag hade det i bakhuvudet, att jag skulle fixa det innan tiden gått ut.

Det lönar sig verkligen att anmäla, och det var mycket enklare än jag trodde.

Jackie Lenander. Foto: Daniel Nilsson

Hon skickade in läkarintyg, bilder och filmer på problemen hon har med den skadade tummen i dag, och arbetsgivaren bekräftade att skadan var orsakad av arbetet.

Efter ett tag kom svaret från Afa Försäkring: hon har rätt till 40 500 kronor i ersättning. Bland annat bedömer Afa att Jackie fått två procents invaliditet på grund av skadan.

– Jag trodde att jag kanske skulle få en liten peng för ärrbildningen, men det är ju jättemycket pengar! Det lönar sig verkligen att anmäla, och det var mycket enklare än jag trodde, säger Jackie.

Så här anmäler du

Du gör själv din anmälan till Afa Försäkring.
Enklast är att göra det på afaforsakring.se där du loggar in på Mina sidor med Bank-ID.
Här fyller du i alla uppgifter om din arbetsskada och bifogar eventuella intyg.
Din arbetsgivare måste sedan bekräfta din anställning. Det kan ske digitalt eller via brev.
Handläggningstiden varierar, men målet är beslut inom 30 dagar. Det går också att anmäla via pappersblankett.

För att få fram de saknade sjuk- och läkarintygen vände hon sig till Försäkringskassan.
Förutom en mindre kostnad på 50 kronor för att få pappren utskrivna, var det inga problem alls, berättar Jackie.

Även från Afa Försäkring fick hon bra hjälp.
– De har varit jättebra och hjälpsamma, svarat snabbt på mina frågor.

Hon vill nu uppmana alla att anmäla sina arbetsskador.
– Anmäl! Det kan vara jättemycket pengar du har rätt till.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter LÄTTNADER

Alkoholstoppet tas bort

Nu kom det efterlängtade beskedet – från den 1 juli får restaurangerna ha öppet lika länge som vanligt. Det blir också tillåtet med fler gäster per sällskap.

Publicerad 28 juni 2021
Alkoholstoppet tas bort
Snart blir det tillåtet att servera alkohol efter 22.30 igen. Foto: Colourbox

Alkoholstoppet för serveringsställen tas bort den 1 juli. Det berättade övergångsregeringen och Folkhälsomyndigheten under en pressträff på måndagen.

Det är den höga vaccinationsgraden gör att Sverige kan öppnas enligt den plan som tidigare presenterats. Lättnaderna som nu presenterats ingår i steg två av planen.

På uteserveringar slopas begränsningen av storlek på sällskap helt från den 1 juli. Inomhus blir det tillåtet att servera åtta personer, i stället för dagens fyra.

Men det är fortfarande sittande servering och avstånd mellan borden som gäller. Anledningen är att man vill se hur det går innan de sista restriktionerna tas bort, för att undvika att det blir ett bakslag.

Malin Ackholt, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket, hade hoppats på fler lättnader.

– Dagens besked är glädjande, men det är synd att det finns restriktioner kvar. De som inte har utomhusaktiviteter är fortfarande mer drabbade, säger Malin Ackholt.

När det gäller privata träffar är rådet att umgås utomhus och i mindre grupper. Butiker har kvar sina begränsningar för hur många som får vara i lokalen samtidigt.

Ingår i temat: Coronakrisen 140 artiklar

Alla artiklar i temat (137 till)
Nyheter tävling

Han ska få löken att glänsa i Årets kock

William Brittsjö från restaurang Ricordi var en av åtta som tog sig till final i Årets kock efter två hektiska tävlingsdagar.

Publicerad 22 juni 2021
Han ska få löken att glänsa i Årets kock
En av William Brittsjös favoritråvaror, gul lök, är också årets huvudråvara i finalen. Foto: Mostphotos, Privat

Åtta kockar ska göra upp om titeln Årets kock 2021 den 16 september. En av dem är du, grattis!
– Tack! Det är kul.

Hur var det att tävla?
– Det var extremt hård konkurrens, men det är bara att kämpa på. Dag två var det noll-noll igen, och då ger man allt.

Nu är det löken som ska skina, det är kul.

Hur förbereder du dig för finalen?
– Det handlar om att man inte vet vad som komma skall. Man tittar på föregående år och utgår från det.
Det gäller att utvidga sin bredd som matlagare. Man får utgå från sig själv och vad man gillar att laga. Vi vet ju huvudråvaran, gul lök. Det är en av mina favoritråvaror. Nu är det löken som ska skina, det är kul.

Huvudråvaran är känd, men mycket är en överraskning. Hur tänker du kring det?
– Råvarukorgen får man reda på samma dag, och så får man lite tid att förbereda sig.
Utmaningen är att man inte har någon exakt logistikkänsla när man inte hunnit träna på en rätt, så man får gå på magkänsla.

Vad hoppas du på för råvaror?
– Jag är ju göteborgare så skaldjur vore jättehärligt. Eller lamm, det gillar jag.

Finalisterna till Årets kock 2021, med William Brittsjö som tvåa från höger.

Vilka egenskaper är bra att ha när man tävlar i matlagning?
– I grund och botten handlar det om att vara smaksäker. Det är bra att vara stabil mentalt om något går fel.
Framför allt är det jätteviktigt att man tycker det är kul, annars klarar man inte av den träning som krävs.
Jag går all in i år och tror på den maten jag lagar och anpassar den utifrån tävlingen.

Jag gillar känslan av att vara underdog.

Här är William

Namn: William Brittsjö
Ålder: 22 år.
Från: Göteborg.
Arbetsplats: Ricordi, Stockholm.

Du är ung, bara 22 år. Du tävlar mot kockar med större erfarenhet.
– Ålder är bara en siffra. Det gäller att vara förberedd, skapa sig rätt förutsättningar och laga mat som man själv tror på samt ha lite flyt med domarna.
Men jag gillar känslan av att vara underdog, då slipper man den värsta pressen.

Är du nervös?
– Ja, det är klart man är. Jag har drömt om det här i så många år.
Det är en utmaning, men det ska inte vara lätt att vinna Årets kock. Det gäller att laga så god mat man bara kan.

Fråga om jobbet.
106
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här