Nyheter Startsidan
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Ökad service ska locka unga till facket

Smidigare övergångar, ökad tillgänglighet och en garanti om facklig hjälp även för den som tillfälligt jobbar i en annan bransch. Det är några av LO:s förslag för hur facken ska få fler medlemmar.

Publicerad 3 november 2009

De senaste tre åren har LO-förbunden tappat stora mängder unga medlemmar. I åldersgruppen 16 till 24 år har andelen fackanslutna sjunkit med 13 procentenheter på tre år och är i dag nere på 40 procent. Med anledning av detta har LO utrett på hur facken ska få fler, framför allt unga, att stanna eller gå med.

I rapporten, som blev klar i slutet av oktober, föreslås bland annat att det ska bli lättare att byta mellan olika LO-förbund. I dag saknas gemensamma rutiner för medlemshantering, och därför blir övergångar lätt krångliga. Dessutom händer det att förbund håller kvar medlemmar som vill gå ur för att få in kvarstående avgifter, konstaterar utredningen.

Att många arbetare är visstids- och deltidsanställda är ett annat problem som pekas ut i rapporten. Dessa måste ofta kombinera flera jobb eller byta bransch med jämna mellanrum för att få ekonomin att gå ihop. För att de ska få tillgång till korrekt facklig hjälp i nuvarande system, krävs att de är dubbelorganiserade eller byter fack lika ofta som jobb. Det vill utredningen ändra på, och föreslår i stället en garanti om facklig hjälp för den som tillfälligt jobbar i en annan bransch.

Andra förslag är att facket ska bli mer tillgängligt och välkomnande samt att förbund med många unga, som till exempel HRF, ska kunna få en lägre avgift till LO.

Förbundsgemensam rapport

Vid LO-kongressen 2008 beslutades att en utredning skulle tillsättas för att ta fram strategier för ökad medlemsrekrytering. I arbetsgruppen har representanter från HRF, Seko, Kommunal, IF Metall, Handels, Byggnads och LO har suttit med.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.