Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Ökad risk för sjukskrivning

Kvinnor som har små barn löper större risk att sjukskrivas än män i samma situation. Jobb inom städ, restaurang och storkök ökar risken ytterligare, visar en ny studie från Afa försäkring.

Publicerad 28 mars 2014
Ökad risk för sjukskrivning
Hotell- och restaurangbranschen har fler sjukskrivningar än genomsnittet. Foto: Robert Eriksson

Kvinnor har fler och längre sjukperioder än män. De löper också större risk att sjukskrivas när de har barn under 12 år, jämfört med män i samma situation. Det framgår av en ny studie från Afa försäkring. Resultatet ligger i linje med det som visats i tidigare studier från Försäkringskassan.

Anledningen till könsskillnaderna kan enligt Försäkringskassan vara att kvinnorna och männen har olika jobb eller olika uppgifter inom samma yrkesgrupp, och att de ofta tar ett större ansvar för hem och familj.
De vanligaste orsakerna till sjukskrivning är sjukdomar i muskler och skelett, till exempel förslitningsskador, samt psykisk sjukdom, visar Afas rapport ”Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män”.

Städare och fönsterputsare, både män och kvinnor, har fler sjukdagar än genomsnittet. Även hotell-, restaurang- och storköksanställda har fler sjukdagar än genomsnittet, i synnerhet gäller detta kvinnorna i gruppen.

Rapporten visar sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män som har fått ersättning från Afa försäkrings sjukförsäkringar under perioden 2005–2013. En stor grupp är arbetare inom den privata sektorn.
Afa ägs av arbetsmarknadens parter.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan