Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Nytt avtal för kasinoanställda

Avtalet för anställda på statliga kasinon är klart. Avtalet berör 700 personer.

Publicerad 19 december 2007

Nu har även de anställda på kasinon fått ett avtal. I går blev avtalet mellan HRF och Almega som rör 700 anställda klart. Uppgörelsen är preliminär till dess att HRF:s förbundsstyrelse godkänt överenskommelsen.

Lönerna höjs med 850 kronor under första året, 825 kronor under andra året och med med 800 kronor under avtalsperiodens sista år. Samma höjningar som i SHR-avtalet. Men HRF:s avtalssekreterare Mats Hansson ser en stor möjlighet för medlemmarna att höja sina löner. På kasinona finns en lokal lönebildning som fungerar och ger medlemmarna 0,8-1,5 procent.

– Snittlönen på Casino Cosmopol låg ungefär 20 procent över minimilönerna jämfört med SHR-avtalet, där snittlönerna ligger 6-8 procent över minimilönerna. Det är tecken på att man har en lokal lönebildning, säger HRF:s avtalsekreterare Mats Hansson.

För nyanställda blir minimilönen 16 760 kronor 2008 och 17 330 kronor 2009.

Avtalet innehåller också en pensionsuppgörelse, precis som den som finns i riksavtalet mellan HRF och SHR.

Fler artiklar om avtalsrörelsen här >>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.