Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Nya krav på Folkets hus i Falun

Facket hade rätt. Det finns brister i den psykosociala arbetsmiljön på Folkets hus i Falun. De har lett till att anställda har blivit sjuka. Arbetsgivaren måste ändra på detta, enligt Arbetsmiljöinspektionen. Facket tänker nu begära skadestånd till den medlem som mobbats ut från arbetsplatsen.

Publicerad 13 december 2004

Problemen har funnits länge på Folkets hus i Falun. Anställda har trakasserats och cheferna har stått bakom detta.
I november blev läget akut och den 17 november stoppade skyddsombuden arbetet.

Men arbetsmiljöinspektionen kom dit och upphävde stoppet.
Det måste vara en omedelbar fara för liv och hälsa för att arbetet ska få stoppas. Så illa var det inte, ansåg inspektören.

Nu har arbetsmiljöinspektören skrivit ett inspektionsmeddelande. Innebörden i det beslut som nu har kommit är att facket har haft rätt i sin kritik. Missförhållandena på arbetsplatsen är allvarliga och Folktes hus måste göra något åt dem.

Inspektionen skriver också att Folkets hus inte har kompetens att rätta till problemen. Därför måste man ta hjälp utifrån, av en duktig företagshälsocentral.

Det här ska arbetsgivaren göra
Folkets hus har fått tid på sig fram till den 20 december för att lösa följande:
* Ordna träffar med personalen.
* Se till att de som mår psykiskt dåligt får kvalificerad hjälp.
* Koppla in företagshälsovården.
* Skriva ner hur de två cheferna ska dela upp arbetet mellan sig.
* Inspektionen skriver också att skyddsombuden från HRF och Fastighets ska vara med när åtgärderna planeras.
Den 28 februari ska förändringarna redovisas.

– Det här är ett steg i rätt riktning, säger Yngve Stengård, regionalt skyddsombud för HRF och en av dem som stängde arbetsplatsen i november.
– Arbetsgivaren har fått klara krav att de måste göra något och när det ska vara klart.
En intern utredning har också undersökt trakasserierna. Utredningen har nu lämnats vidare till Folkets hus styrelse.
– Vi kommer att begära nya förhandlingar om den medlem som har slutat, säger Lars Månsson, ombudsman hos HRF i Dalarna. Nu när det har slagits fast att det är fråga om trakasserier så kommer vi att begära ett kraftigt skadestånd.

Läs mer:
Personalen jobbar igen på Folkets hus i Falun.Läs mer här >>
Skyddsombud stoppar allt arbete på Folkets hus i Falun.
Läs mer här >>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.