Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Ny ordförande väljs i januari

Den 19 januari väntas förbundsstyrelsen i Hotell- och restaurangfacket välja en ny ordförande.

Publicerad 7 januari 2004

HRF:s ordförande John Herrström avled den 2 december. När förbundsstyrelsen träffades veckan därpå diskuterades efterträdarfrågan.

Enligt stadgarna ska styrelsen utse en efterträdare fram till nästa kongress, om någon av de tre i arbetsutskottet avgår eller avlider. När detta skrivs arbetar valberedningen fortfarande.

Övriga i arbetsutskottet är Birgitta Kihlberg, andre ordförande, och Per Persson, tredje ordförande.

John Herrström var även ordinarie ledamot i LO:s styrelse. Jan Österlind från Grafiska fackförbundet efterträder honom på den posten och Birgitta Kihlberg från HRF går in som förste suppleant i LO-styrelsen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.