Nyheter Startsidan
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Ny lag ger högre ränta för a-kassans återkrav

Den 2 mars i år trädde en ny lag i kraft. Den innebär att a-kassorna inte bara måste fatta beslut om felaktiga utbetalningar, utan också lägga mellan 6--10 procents ränta på återbetalningskrav.

Publicerad 4 mars 2009

– Nu är det ännu viktigare att medlemmarna fyller i sina kassakort rätt. Annars måste man betala ränta på den del man blir återbetalningsskyldig till, säger Anna-Lena Lundh, kassaföreståndare för Hotell- och restauranganställdas a-kassa.
Hennes erfarenhet är att medlemmarna i kassan redan i dag har svårt att betala tillbaka de återkrav de får.
– Och nu blir det ännu tuffare. En a-kassas grunduppgift är att hjälpa medlemmarna vid arbetslöshet genom att fatta ett snabbt beslut om medlemmen har rätt till ersättning eller inte. Nu måste vi därutöver bedriva egen inkassoverksamhet. För mig som kassaföreståndare känns det inte rätt.

I dag betalar ungefär hälften av de medlemmar som får återkrav in sina pengar. Om det handlar om mindre belopp är återbetalningsfrekvensen större.
– När det rör sig om större summor minskar benägenheten att betala och ofta är medlemmarna redan i en utsatt situation då de också har andra skulder, säger Anna-Lena Lundh.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.