Nyheter forskning

Ny forskning: stora risker med nattarbete

Regelbundet nattarbete ökar risken för olyckor, missfall och olika former av cancer. Det visar ett stort nordiskt forskningsprojekt. Forskarna vill nu se nya rekommendationer kring skiftarbete.

Publicerad 13 november 2020
Ny forskning: stora risker med nattarbete
Att regelbundet jobba kvällar och nätter innebär allvarliga risker, menar forskarna i ett stort nordiskt forskningsprojekt. Foto: Mostphotos

Ungefär var femte anställd i Europa arbetar skift. Något som är långt ifrån riskfritt, visar ny forskning. Ett stort nordiskt forskningsprojekt har hittat samband mellan regelbundet skiftarbete och olyckor, missfall och olika allvarliga sjukdomar. Hit hör till exempel prostatacancer, tarmcancer och bröstcancer. Framför allt är det personer som arbetar mycket natt som har förhöjd risk.
– Högklassiga vetenskapliga undersökningar visar att ett stort antal nattskift per vecka eller skiftens långa varaktighet har samband med ökad risk för bröstcancer. Å andra sidan har undersökningar där mängden nattarbete varit liten inte hittat något samband med en ökad risk, säger Johnni Hansen, forskare vid Danmarks Cancerforskningscenter.

Fakta: Om projektet

  • Det nordiska forskningsprojektet Arbetstider, hälsa, välbefinnande och deltagande i arbetslivet (WOW) omfattar forskare från flera olika länder och institutioner.
  • Gemensamt är att de använder registerstatistik för att studera olika effekter av skiftarbete.
  • Hittills har drygt 100 vetenskapliga artiklar publicerats inom projektet som pågår under fem år.
  • Det finansieras av NordForsk, som är Nordiska ministerrådets organisation med syfte att stärka nordisk forskning.

Länk till rapporten på engelska finns här.

Forskarna har också hittat belägg för att nattskift ökar risken för missfall. Ju större antal nattskift kvinnan arbetade under graviditetsvecka 3-21, desto större var risken.
– För att minska risken för missfall borde gravida kvinnor inte ha mer än ett nattskift per vecka, konstaterar Anne Helene Garde, professor vid Danmarks arbetshälsoinstitut.
Det finns också samband mellan kvälls- och nattskift och arbetsolyckor, visar forskningen. Bland annat visade en dansk studie att olycksfallsrisken ökade efter bara en vecka med kvälls- och nattarbete, jämfört med en vecka som bara innehöll dagspass.

Antalet timmar mellan passen spelar också in. Att ha mindre än elva timmars vila mellan arbetspass ökar risken för arbetsolycksfall och tillbud.
– I en finsk undersökning upptäckte vi också att risken för olycksfall är hög under arbetsskift inom social- och hälsovårdsbranschen som varar i minst 12 timmar, konstaterar Mikko Härmä, forskningsprofessor vid finska Arbetshälsoinstitutet.

Fakta: Forskarnas rekommendationer

Förslag som ska minska risken för skadliga effekter.

  • Antalet nattskift i följd bör vara litet, helst högst tre nätter i rad.
  • Korta turintervaller (mindre än 11 timmar mellan pass) bör undvikas.
  • Snabb skiftesrotation (till exempel 2–3 nattskift i rad) rekommenderas jämfört med långsam skiftesrotation (fyra eller fler nattskift i rad).
  • Gravida kvinnor bör inte ha mer än ett nattskift per vecka.
  • Arbetstagarna borde alltid få vara med i skiftplaneringen. Goda möjligheter att kunna påverka den egna arbetstiden förbättrar arbetshälsan och minskar sjukfrånvaron.

Läs alla rekommendationer på WOW-projektets hemsida (engelska).

En dansk-norsk studie konstaterar också att många kvälls- och nattpass i rad ökar risken för lång sjukfrånvaro, framför allt bland äldre anställda.
– Våra resultat tyder på att även längre sjukfrånvaro kan undvikas med god planering av skiftarbetet, konstaterar Anne Helene Garde, professor vid Danmarks arbetshälsoinstitut.

De nordiska forskarna presenterar en rad rekommendationer för schemaläggning av skiftarbete, för att minska hälsoriskerna hos de anställda. Se separat faktaruta.

Nyheter stängning

Snabb omställning för snabbmatsrestauranger

Från och med måndag ska inget serveringsställe hålla öppet efter 20.30. Nu är oron stor bland anställda på bland annat snabbmatskedjor.

Publicerad 26 februari 2021 Kommentera
Snabb omställning för snabbmatsrestauranger
Takeaway blir fortsatt möjligt, men från den första mars ska alla serveringsställen i övrigt hålla stängt efter klockan 20.30. Foto: Colourbox

I onsdags presenterade Folkhälsomyndigheten nya restriktioner. Bland annat berörs matställen på handelsplatser, där serveringen kraftigt ska begränsas.

Dessutom meddelade myndigheten att alla serveringsställen, inte bara de med utskänkningstillstånd, ska hålla stängt efter 20.30.

– Det är klart att det är viktigt att bekämpa smittspridningen. Men det här är ytterligare ett slag för vår näring som innebär att folk riskerar att bli av med jobbet, säger Malin Ackholt, HRF:s ordförande.

Det är fortfarande tillåtet att erbjuda takeaway efter halv nio på kvällen. På Max restauranger jobbar man med att ställa om.

– Vi lyssnar och tar in direktiven som regering och myndigheter kommer med och behöver nu snabbt vidta åtgärder för att stänga våra restauranger för sittande gäster tidigare, säger Charlotte Zetterlund, kedjans personalchef, i ett mejlsvar till Hotellrevyn.

I nuläget ser inte kedjan några behov av personalminskningar, men man utesluter det inte om situationen förvärras och det kommer fler restriktioner.

Charlotte Zetterlund säger att man hade önskat mer tydlighet från regeringens sida i kommunikationen med branschen.

– Det hade varit lättare för oss att vidta åtgärder om direktiv och instruktioner varit klarare.

Erica Edberg. Foto: Elis Hoffman

På McDonald’s i Skåne blev oron stor när Folkhälsomyndigheten presenterade de nya bestämmelserna.

– Det är jättemånga som har hört av sig. Det är en oro att man inte kommer att få sina timmar och att det kommer att bli schemaändringar fram och tillbaka, säger Erica Edberg, platsombud på McDonald’s i Eslöv och ledamot i HRF:s avdelningsstyrelse i Syd.

Malin Ackholt hade önskat bättre framförhållning och klarare besked.

– Vi vet att det kan komma ytterligare restriktioner med kort varsel. Detta slår rätt in i våra medlemmars privatekonomi.

 

Nyheter AVTAL 2020

Sista avtalet på plats

I går tecknade HRF och Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal för anställda på bingohallar. Därmed är alla förbundets kollektivavtal klara.

Publicerad 25 februari 2021 Kommentera
Sista avtalet på plats
Avtalet för anställda på bingohallar är klart. Foto: Kicki Nilsson
Per Persson
Per Persson. Foto: Peter Jönsson

Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2021 till den 30 november 2023, och innehåller löneökningar i två steg. Den första höjningen sker i juli 2021 och motsvarar 736 kronor per månad för en heltidsanställd. Den andra höjningen på 598 kronor sker den 1 december 2022.

Även i övrigt följer det nya bingoavtalet HRF:s andra kollektivavtal, säger förbundets avtalssekreterare Per Persson.
– Vi har fått ut det vi ska enligt samordningen.

Därmed är det sista kollektivavtalet tecknat. Per Persson tycker att en av denna kollektivavtalsrörelses största vinster är de tidigarelagda pensionsinbetalningarna.
– Det är den största satsningen på ungdomar kanske någonsin. Det är en stor grej. 24-åringarna kommer kanske inte tacka oss nu, men om 40 år kommer det att göra skillnad.

Även om avtalsrörelsen nu är över för denna gång, så finns det en hel del arbete kvar att göra, säger Per Persson.
– Nu har vi uppföljningsarbetet kvar att göra, att hantera det som förbundet har förhandlat fram. Vi har en rad arbetsgrupper som ska jobba med olika saker.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter STÖD

Efterlängtat besked om stöd

I dag meddelade regeringen att verksamheter som tvingas stänga av smittskyddsskäl ska kunna få lönekostnaderna täckta av staten. HRF välkomnar beskedet.

Publicerad 23 februari 2021 Kommentera
Efterlängtat besked om stöd
HRF:s ordförande Malin Ackholt välkomnar dagens besked från regeringen, som innebär mer stöd till företagen. Foto: Mostphotos, Peter Jönsson

I januari antogs den pandemilag som gör det möjligt för regeringen att fatta beslut om att vissa näringsverksamheter ska hålla stängt. I dag presenterades en ändring i det ekonomiska stödpaket som beslutats tidigare. Nyheten innebär att de anställdas löner ska räknas som fasta kostnader, och därmed täckas upp till hundra procent vid en nedstängning.

– Det är glädjande information regeringen kommer med i dag. Det är högst rimligt, så att våra medlemmar kan behålla jobben, säger Malin Ackholt, HRF:s ordförande.

Hon gläds också åt beskedet att företag från och med torsdag ska kunna söka omställningsstöd för perioden augusti–december 2020.

– Stödet hjälper företagens likviditet. Det är synd att det har tagit tid, men det är bra att det kommer. Nu måste pengarna ut, det är väldigt efterlängtat.

Finansminister Magdalena Andersson sade vid en pressträff att de ekonomiska stöden vuxit i omfattning sedan pandemins start, för att nu uppgå till nästan det dubbla jämfört med för ett år sedan.

– Anledningen till att vi gör det här är ju att vi ser ljuset i tunneln, nämligen vaccinet. Och vi vill ju att samhället ska stå redo, att ekonomin ska stå redo att starta upp när smittan trycks ned.

Ingår i temat: Coronakrisen 116 artiklar

Alla artiklar i temat (113 till)
Fråga om jobbet.
100
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här