Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Nu synas jobbets jämställdhet

Samma jobb men olika uppgifter för kvinnor och män? I anslutning till den internationella kvinnodagen 8 mars gör Arbetsmiljöverket en informationssatsning kring könsskillnader i arbetsmiljön.

Publicerad 7 mars 2014
Nu synas jobbets
jämställdhet
Arbetsmiljöverket uppmärksammar könsskillnader i arbetsmiljön. Foto: Colourbox

Arbetsmiljöverket håller under två veckor särskilda samtal kring kvinnors och mäns arbetsmiljö i samband med ordinarie inspektionsbesök. Syftet är att öka kunskaperna om hur arbetsmiljön ser ut för kvinnor och män och att få ner kvinnors sjuktal.
– Det är ett samtal med arbetsgivare och ibland skyddsombud där vi vill öka insikterna och få arbetsplatserna att fundera över hur det ser ut hos dem, berättar projektledaren Christina Jonsson.

Frågor som tas upp i samtalen är:

  • Har kvinnor och män samma möjlighet att påverka och vara delaktiga i frågor som rör arbetsmiljön?
  • Om kvinnor och män har samma befattningar, har de också samma arbetsuppgifter?
  • Finns det maskiner som har blivit ”könsmärkta”, det vill säga används enbart av det ena könet?

Liknande samtal hölls även förra året i samband med 8 mars. Då visade det sig till exempel att arbetsplatser hade missat att undersöka arbetsuppgifter och arbetsmiljö för det kön som var i minoritet.
Samtalen ingår i Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag att göra insatser som ska förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av brister i arbetsmiljön.

Stora skillnader mellan könen på arbetsmarknaden

  • Kvinnor blir oftare sjuka av sitt arbete, medan män råkar ut för fler olyckor som leder till sjukfrånvaro.
  • Sedan 1980-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män. Skillnaderna fortsätter att öka.
  • Fler kvinnor än män uppger att arbetsbelastningen har ökat.
  • Belastningsskador är den främsta orsaken till sjukfrånvaro på grund av arbetssjukdom för både kvinnor och män.
  • Arbetsmarknaden i Sverige är könsuppdelad. I 26 av de 30 största yrkena är könsfördelningen ojämn.

Källa: Arbetsmiljöverket

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan