Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Nu börjar vårens lönehöjningar

Från 1 april får de Samhallsanställda mer i lön. I de flesta andra avtal gäller löneökningarna från 1 maj. Lönerna ska höjas med mellan 250 kronor och 600 kronor. På arbetsplatser som fördelar pott kan några anställda få mer än så.

Publicerad 3 april 2006

Lokal lönesättning, där en del av höjningen fördelas genom en lönepott, har funnits i några av HRF:s avtal i drygt tio år. Det skulle ge bättre insyn i lönebildningen och större möjlighet att få ut mer pengar till löneökningar, ansåg facket.

Och minimilönerna har ökat mer än i de flesta andra branscher. Det visade nyligen forskaren Per Skedinger.
På tio år har minimilönerna inom HRF:s område ökat med 38 procent.

Men flera lokala förhandlare är tveksamma till om detta är pottsystemets förtjänst.
– Man kan se att de företag som förhandlat lokalt har de högsta medellönerna. Men det är svårt att veta exakt vad detta beror på, säger Arne Söder, HRF-ordförande på Sodexho Stockholm.
– Det blir till slut ändå marknaden som styr. Är det brist på kockar så blir det kockarna som får mest, säger Arne Söder, som dock inte vill ha tillbaka det gamla lönesystemet.
– Men vi måste hitta ett bra sätt att värdera de olika yrkesrollerna.

– Det beror helt på den enskilde chefen om lönesamtalen fungerar. Vissa utvecklingssamtal blir en timme, andra 15 minuter. När inte den anställde förstår varför lönen satts på visst sätt blir det missnöje och osämja, säger Katarina Prodan, regionalt ombud på Scandic Continental.
Hon tror det skulle vara bättre för trivseln på arbetsplatserna om hela lönehöjningen fördelades generellt.
– Men visst finns det någon enstaka som vunnit på pottsystemet.

Inte heller Gunnel Gustavsson, regional facklig förtroendeman på Fazer Amica, är nöjd med utvecklingssamtalen.
– Detsamma gäller förmågan att anpassa avtalets lönekriterier till den egna verksamheten. Och då blir det svårt för de anställda att förstå varför den ene får mer än den andre.

Mildred Forsberg är facklig förtroendeman inom Hilton Scandic i Örebro och Karlstad. Hon ser problem med de osäkra anställningarna.
– De hamnar oftast utanför potten. De har också svårt att få ihop yrkesvaneåren, säger hon.
Annars ser hon att potten ger möjlighet att premiera de som är duktiga och tar ansvar.
– Men, säger Arne Söder, vad händer med dem som inte premieras? Hur mycket försämrar deras missnöje verksamheten? Det borde någon titta på.

Läs mer:
Så höjs löner och minimilöner i 15 avtal (pdf)

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.