Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Norsk kritik mot svenskjobbare

Sverige bör göra mer för att ge de egna ungdomarna jobb. Det tycker Dag Aarnes, avdelningsdirektör på Norges största arbetsgivarorganisation.

Publicerad 13 maj 2013

Ungefär 20 000 svenskar, huvudsakligen ungdomar, kommer årligen till Norge för att jobba. Det är för många, tycker Dag Aarnes, avdelningsdirektör på NHO, Norges motsvarighet till Svenskt Näringsliv. Dag Aarnes anser att Sverige borde kunna göra mer för att få ner den egna ungdomsarbetslösheten eftersom man har bättre ordning på stats­finanserna jämfört med många andra länder.
 – Men Sverige och Norge bör också angripa det här problemet gemensamt. Vi har därför tagit kontakt med Sveriges ambassad i Norge. Bland annat har vi diskuterat ett gemensamt seminarium med detta tema.
Många svenska ungdomar får jobb på norska hotell och restauranger. På branschens fackförbund, Fellesforbundet, försäkrar förbunds­sekreterare Clas Delp att alla som hittar jobb i Norge är välkomna. I alla fall just nu.
– I dag har vi väldigt låg arbetslöshet i Norge. Men med den stora arbetskraftsinvandring vi har i dag så skulle en ökad arbetslöshet kunna få konsekvenser. Det största problemet för oss är dock att många arbetskraftsinvandrare får dåliga villkor när det gäller arbetstider och övertidsersättning.

I Sverige ger arbetsförmedlingar på många orter ekonomiskt stöd till ungdomar som söker jobb utomlands. I Gävleborgs län är årets mål att 150 ungdomar från ­länet ska få jobb i Norge. Chefen för arbets­förmedlingen i Söderhamn, Mohamed ­Chabchoub, betonar att det ­råder fri rörlighet på den nordiska arbetsmarknaden.
– Och när nu ungdomsarbetslösheten är hög i Söderhamn samtidigt som det är brist på arbetskraft i Norge så är detta en lämplig åtgärd. Det är inte en lösning på problemet med den svenska ungdomsarbetslösheten, men väl en liten del av lösningen, säger han.
Någon uppföljning av arbetsförhållanden och lönevillkor gör dock arbetsförmedlingen inte.
– Nej, när individen lämnat Sverige så upphör arbetsförmedlingens ansvar. Men innan de åker har de blivit informerade om kollektiv­avtal, skatter och andra regler, säger Mohamed ­Chabchoub.

Ungdomsarbetslöshet

  • Norge 8,7 procent.
  • Sverige :18,2 procent.
  • Gävleborgs län: 27,4 procent.

Källor: Statistisk Sentralbyrå och Arbetsförmedlingen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.