Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Nattarbete kan ge cancer

Nattarbete under lång tid ökar kraftigt risken för bröstcancer, visar en ny svensk forskningsstudie.

Publicerad 14 november 2014
Nattarbete kan 
ge cancer
Kvinnor bör undvika att jobba natt under lång tid. Foto: Colourbox

Kvinnor som har arbetat natt länge har en förhöjd risk att drabbas av bröstcancer. Det visar en ny studie av sambandet mellan bröstcancer och nattarbete. Risken ökar från 3,5 procent till 6 procent för dem som har arbetat över 20 år.
– Det är en inte försumbar riskökning. Det man kan göra för att motverka risken är att undvika att arbeta natt under lång tid, sa Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet samt Karolinska institutet, när han presenterade studien under ett seminarium hos AFA Försäkring.

Vid nattarbete kortare tid märks inga tydliga samband, men det är troligt att risken ökar gradvis. Även tidigare forskning har pekat på att risken ökar, men detta är den första stora svenska studie som visar sambandet över tid.

Den ökade risken förklaras till stor del av att nattarbetaren sover dagtid och därmed inte följer den biologiska klockan, vilket kan leda till mutationer av gener. Dessutom påverkas det hormonet melatonin som bland annat motverkar cancer.
– Den som arbetar under natten utsätts för ljus, vilket stoppar insöndringen av melatonin som man annars får under sömnen, förklarade Torbjörn Åkerstedt.

I studien ingår både anställda som jobbar ständig natt och de som växlar mellan dag och natt. Timmarna mellan klockan 00 och 04 måste ingå.  
Forskarna kommer nu att fortsätta med att studera sambandet mellan dålig sömn och bröstcancer.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.