Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Nästan varannan herrarnas i Stockholm

I Stockholm är nästan hälften av medlemmarna i HRF män. I landet som helhet är bara var tredje medlem man.

Publicerad 25 augusti 2005

Hotell- och restaurangfacket beskrivs ofta som ett kvinnodominerat förbund. Störst andel kvinnor har Jönköpingsavdelningen, där är bara var fjärde medlem man.
Men i Stockholmsavdelningen är 49 procent män, varannan medlem.

Har facket en särskild dragningskraft på männen i Stockholm? Eller är det Stockholmskvinnorna som struntar i att bli medlemmar? Eller är fler män anställda i branschen i Stockholm?
– Jag vet inte, säger Ewa Silfverberg-Liljeros, förste ombudsman på HRF i Stockholm.
– Däremot märker vi att det är fler män som engagerar sig i facket. Det är kanske en trend.

Så är fördelningen på män och kvinnor i HRF:s avdelningar:
Avdelning   andel män   andel kvinnor
Stockholm: 49 procent män, 51 procent kvinnor.
Uppsala:      39 procent män, 61 procent kvinnor.
Göteborg:   37 procent män, 63 procent kvinnor.
Skåne, Dalarna:      35 procent män, 65 procent kvinnor.
Mellannorrland:   33 procent män, 67 procent kvinnor.
Västerbotten, Örebro: 32 procent män, 68 procent kvinnor.
Östergötland, Kalmar, Norrbotten:   31 procent män, 69 procent kvinnor.
Västmanland, Sörmland:   30 procent män, 70 procent kvinnor.
Växjö:   29 procent män, 71 procent kvinnor.
Gävleborg:    28 procent män, 72 procent kvinnor.
Halland, Värmland, Skövde,Trollhättan:   27 procent män, 73 procent kvinnor.
Jönköping:   26 procent män, 74 procent kvinnor.
Hela landet: 35 procent män, 65 procent kvinnor.

Källa: HRF:s medlemsregister augusti 2005

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.