Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Nästan jämställda löner i hotell- och restaurangbranschen

Männen i många hotell- och restaurangyrken tjänar fortfarande mer än sina kvinnliga kollegor. Trots det är hotell- och restaurangbranschen mer jämställd än de flesta branscher.

Publicerad 29 september 2006

I genomsnitt tjänar en svensk kvinna 92 procent av vad en svensk man gör. Det visar SCB:s rapport över den svenska lönestrukturen år 2005. Minst jämställt är det i branscher som domineras av män. Elmontörer och inredningssnickare är de två arbetaryrken i den privata sektorn där löneskillnaderna är störst.

I kvinnodominerade yrken är lönerna däremot ofta mer jämställda. Bland köks- och restaurangbiträden var genomsnittslönen för män och kvinnor i stort sett lika år 2005. Kvinnliga kockar tjänade nästan precis lika mycket som sina manliga kollegor.

Störst löneskillnad av hotell- och restaurangyrkena var det bland receptionister och hotellstädare. Här tjänade männen i genomsnitt fyra respektive tre procent mer än kvinnorna.

Statistiken innefattar både anställda i den offentliga sektorn och privatanställda. I uträkningen har man tagit hänsyn till faktorer som ålder, utbildning och arbetstid som inte påverkas av könet.

Kvinnors genomsnittslön i procent av mäns genomsnittslön 2005:

Croupierer, bingopersonal med fler: 98 procent
Receptionister med fler: 96 procent
Kockar och kokerskor: 99 procent
Hovmästare, servitörer och bartendrar: 98 procent
Bagare och konditorer: 100 procent
Hotell- och kontorsstädare: 97 procent
Köks- och restaurangbiträden: 100 procent

Källa: SCB Lönestrukturstatistik 2005

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.