Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Något färre konkurser under 2007

De svenska företagen hade ett bra år 2007. Antalet konkurser minskade med 7 procent jämfört med året innan. Bland hotell och restauranger blev minskningen dock inte lika stor.

Publicerad 8 januari 2008

Under förra året gick sammanlagt 4 880 företag i konkurs, rapporterar kreditföretaget UC. Det är en minskning med 7 procent jämfört med 2006.

I hotell- och restaurangbranschen blev året dock knappast bättre än vanligt. Under 2007 sattes 352 restauranger och hotell i konkurs. Motsvarande siffra för 2006 var 351. Men eftersom företagen i branschen var något fler 2007, innebär det ändå att konkurserna minskat med 3 procent.

Det kan jämföras med branscherna databehandling och landtransport där konkurserna minskade med en femtedel under 2007.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.