Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Mer pengar till föräldralediga

Från årsskiftet får många föräldralediga HRF:are rätt till 10 procent extra i ersättning i upp till 180 dagar. Det är resultatet av den uppgörelse som LO-förbunden och Svenskt Näringsliv tecknade i går. Pengarna ansöker föräldern själv om hos Afa Försäkring.

Publicerad 3 december 2013
Mer pengar till föräldralediga
Från årsskiftet kan föräldralediga HRF:are på arbetsplatser med kollektivavtal få lite mer i kassan. Foto: Colourbox
inlinebild
Malin Ackholt, HRF:s avtalssekreterare. Foto: Jann Lipka/HRF

Den nya kompletterande föräldraförsäkringen gäller för anställda på arbetsplatser inom Svenskt Näringsliv med något av LO-förbundens kollektivavtal.
– Jag är väldigt nöjd med att alla privatanställda inom LO-förbunden har fått denna försäkring. Detta var den jämställdhetssatsning som LO-förbunden enades om i årets samordning, säger HRF:s avtalssekreterare Malin Ackholt.

Eftersom även arbetsgivarföreningen KFO, som inte ingår i Svenskt Näringsliv, tecknat försäkringsavtalet kommer försäkringen att gälla för alla anställda som arbetar på ett ställe med något av HRF:s kollektivavtal.
 
Försäkringen börjar gälla 1 januari 2014 och ger föräldralediga rätt till 10 procent extra av lönen i upp till 180 dagar per barn och förälder. Antalet dagar är beroende av hur lång anställningstid man har. Den som varit anställd i upp till 24 månader hos en arbetsgivare med försäkringen har rätt till 180 dagars tillägg. Den som varit anställd i minst 12 månader har rätt till 60 dagar. Det är tillåtet att lägga samman arbetad tid hos olika arbetsgivare under en 48-månadersperiod, under förutsättning att de har försäkringen.

Ett uttalat syfte med försäkringen är att få fler män inom LO-kollektivet att ta ut föräldraledighet.
– Eftersom det är en försäkringslösning så kostar detta lika mycket oavsett om arbetsgivare anställer kvinnor eller män. Och genom denna försäkring finns ytterligare förutsättningar för ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen. Det är en väldigt viktig fråga för ett mer jämställt arbetsliv och föräldraskap, säger Malin Ackholt.

Ansökan om föräldrapenningstillägg görs direkt hos Afa Försäkring.

 

Fakta: Föräldrapenningstillägg

* Tilläggsersättningen kan tas ut till och med 18 månader efter barnets födelse eller adoption. Efter det ses pengarna som förbrukade.
* Det finns inget maxtak på ersättningen.
* Ersättningen kan tas ut under en sammanhängande period med föräldrapenning.
* Om en arbetsgivare tecknar kollektivavtal får de anställda rätt att tillgodoräkna sig hela sin anställningstid.
* Även föräldrar med barn som fötts innan årsskiftet kan ha rätt till föräldrapenningtillägg. Då avräknas de föräldrapenningsdagar man redan har tagit ut innan årsskiftet från de dagar som försäkringen ger rätt till.
* Ansökan om föräldrapenningstillägg måste göras inom 5,5 år efter barnets födelse eller adoption.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.