Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Mer i lön från och med i morgon

Nu får anställda på nöjesparker, Samhall, Casino Cosmopol och bingohallar mer betalt för sitt jobb. Från 1 april gäller höjningarna.

Publicerad 31 mars 2003

Den 1 maj höjs lönerna för de flesta hotell- och restauranganställda. Men för några grupper höjs lönen redan från och med i morgon ? 1 april.

Nöjesparker
Minimilönerna på lek- och rekreationsparker höjs med mellan 1:44 och 2:96 i timmen beroende på ålder, anställningstid och arbetsuppgift. Dessutom finns en lönepott som är 3,3 procent av lönen som ska fördelas lokalt vid företaget. Ob-ersättningen höjs med 49 öre till 16:22 per timme. Som obekväm arbetstid räknas hela lördagen, söndagen, helgdagsaftnar och helgdagar.
Avtalet har slutits mellan Tjänsteföretagens arbetsgivarförbund och Musikerförbundet. Det gäller till den 31 mars nästa år. HRF har tagit över avtalet från Musikerna och ska förhandla nästa gång.
Här är de nya minimilönerna, som gäller från 1 april>>

Handeln
De utgående lönerna på varuhusrestauranger höjs med 400 kronor för alla anställda. Den lägsta lönen, tarifflönen, höjs med 625 kronor. Dessutom finns en lönepott på 1:31 i timmen som fack och arbetsgivare ska förhandla om lokalt.
Semesterlönen höjs, så att den blir minst 945 kr/dag för den som har två års branschvana. För den som har kortare vana, men har fyllt 18 år, blir semesterlönen minst 815 kr/dag.
Avdraget för kost på arbetsplatsen höjs med en 50-öring till 29:50 per dag.
Avtalet gäller till och med 31 mars nästa år. Det har slutits mellan Sveriges Handelsarbetsgivare och Hotell- och restaurangfacket.
Här är de nya minimilönerna, som gäller från 1 april: >>

Bingohallar
Lönerna på bingoföretag höjdes med 3:20 i timmen från 1 april.
Här är den nya lönetabellen:
Fyllt 18 år: timlön 79 kr
6 mån vana: timlön 81 kr
1 års vana: timlön 82 kr
2 års vana: timlön 83 kr
3 års vana: timlön 85 kr
4 års vana: timlön 87 kr
5 års vana: timlön 90 kr

För att få räkna ett års vana ska man ha arbetat minst 1 000 timmar. Även andra jobb med kundkontakt och ansvar för pengar kan få räknas som branschvana.
Avtalet gjordes upp mellan Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund och Musikerförbundet. Nu har HRF tagit över detta avtal. Avtalet gäller till den 31 mars nästa år och nästa gång blir det HRF som får förhandla.

Höjda löner på Cosmopol
Lönerna på Casino Cosmopol höjs med minst 300 kronor i månaden för en heltidsanställd den 1 april. Totalt finns en lönepott på lägst 3,1 procent, som ska fördelas vid lokala förhandlingar.
1 april höjs också minimilönen för nyanställda med 500 kr/mån till 14 000 kronor.
Avtalet har slutits mellan Almega Tjänsteförbunden och HRF, HTF och Civilingenjörsförbundet. Det gäller till den 31 mars nästa år.

Samhall
Lönerna på Samhall höjdes med 340 kronor i månaden den 1 april. För nyanställda med introduktionslön blev höjningen 333 kr. Lönerna sätts efter ett kollektivavtal. Där finns tre steg ? a, b och c. De allra flesta står på lägsta steget, a, där lönerna ligger mellan 13 530 kronor och 14 040 kronor i månaden.
Avtalet gäller till och med 31 mars 3004.
Avtalet för Service och tjänster har slutits mellan Almega Samhallsförbundet och fyra olika fackförbund: Fastighets, Handels, Hotell- och restaurang och Kommunal.
Avtalet gäller till och med 31 mars 3004. Detta avtal för Service och tjänster har slutits mellan Almega Samhallsförbundet och Fastighets, Handels, Hotell- och restaurang och Kommunal.
Här är de nya minimilönerna, som gäller från 1 april: >>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.