Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Medlemstapp gav underskott på 10 miljoner förra året

Förra året tappade HRF nästan var femte medlem. Därför fick förbundet ett underskott på nästan 10 miljoner kronor.

Publicerad 2 april 2008

HRF är ett av de fackförbund som drabbades hårdast av medlemstappet förra året. Inkomsterna från medlemsavgifterna minskade med 17 miljoner under 2007 jämfört med 2006.
– Vi tappade 9 900 medlemmar under året. Det innebär att vi får ett verksamhetsunderskott på 10 miljoner, säger Hotell- och restaurangfackets ekonomichef Rolf Jerling.
I resultatet ligger också kostnaderna för avtalsrörelsen som gick på 2,5 miljoner.
– Det är väl investerade pengar med tanke på utfallet i avtalsrörelsen, säger Rolf Jerling.
Han betonar dock att det inte är okej att fortsätta att gå back.
– Förbundet måste under kommande år prioritera att värva fler medlemmar och ha kontroll över kostnaderna. På längre sikt krävs att medlemsintäkterna räcker till att täcka utgifterna.

Trots medlemstappet kan förbundet redovisa ett positivt resultat.
– Det beror på att förbundsstyrelsen tog ett beslut om att sälja av aktiefonder i augusti förra året. Dessa pengar sattes i stället in i räntefonder, vilket var klokt eftersom börsen gått ner sedan dess. Därför redovisar vi ett plus på 7 miljoner trots medlemstappet, säger Rolf Jerling.

Ett problem just nu är att budgeten för 2008 är väldigt stram.
– En allmän kostnadsmedvetenhet på både förbundskontor och avdelningar krävs, säger Rolf Jerling.

Framöver kan a-kassans beslut om att ha ett eget medlemsregister från juli 2008 innebära ökade kostnader för HRF, bland annat genom att facket tar över ett antal tjänster från kassan.
Det viktigaste nu är enligt Rolf Jerling att vända medlemstappet. I början på förra året förlorade HRF cirka 900 medlemmar varje månad. Under de tre första månaderna i år tappade förbundet 500 medlemmar i månaden.
– Vi har fortsatt tappa i år också och har i slutet av mars 44 600 medlemmar.
Trots medlemstappet är förbundet fortfarande ekonomiskt stabilt, enligt Rolf Jerling.
– Det beror på att vi har samlat på hög tidigare. Men långsiktigt kan förbundet inte hela tiden ta av sina besparingar.

Ekonomi 2007 i korthet
I miljoner kronor. 2006 års siffror inom parentes.
? Medlemsavgifter till facket: 133 (150)
? Medlemsavgifter till a-kassan: 51 (66)
? Övriga intäkter: 19 (22)
? Kostnader: 159 (177)
? Finansnetto (räntor, utdelningar): 28 (26)
Eget kapital: 329 (322)
Varav i konfliktfonden: 220 (220)

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här