Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Medlemmar fick ut 1,5 miljoner kronor genom Rättsskyddet

LO-TCO rättsskydd drev 38 HRF-ärenden till domstol under 2004. Det handlar om brott mot arbetsrätten, om obetalda försäkringar och icke godkända arbetsskador. Det gav 1,5 miljoner kronor i ersättning till medlemmarna.

Publicerad 31 mars 2005

HRF:s medlemmar fick under 2004 ut cirka 1,5 miljoner kronor i ersättningar och skadestånd genom LO-TCO Rättsskydd, fackets egen juridiska byrå. Kostnaderna för rättsskyddet motsvarar 24 kronor per HRF-medlem och år.

Under 2004 ökade antalet inkomna ärenden med över 30 procent jämfört med 2003, räknat på samtliga förbund.
LO-TCO Rättsskydd tog ut 151 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar för LO- förbunden. Det är en ökning med över 14 miljoner kronor jämfört med 2003.
För HRF:s del ökade antalet mål från 32 stycken år 2003 till 38 stycken.

– Jag tror att man har repat mod ute på arbetsplatserna och i facket, och börjat inse att det faktiskt går att driva sådana här ärenden med framgång. Ett tag hade jag en känsla av att det var lite deppigt och att folk tyckte det var hopplöst att försöka få ersättning för arbetsskador och brott mot arbetsmarknadslagarna, säger Dan Holke, chefsjurist på Rättsskyddet.

Det är främst försäkringsärenden som har ökat .
– Vi har haft en fyrdubbling av fallen då Försäkringskassan inte godkänner så många arbetsskador längre. Det handlar även om indragen sjukpenning och begränsning av rätten till sjukersättning. Detta beror inte på någon ändring av lagen, utan bara om en ändring av praxis. Allt fler medlemmar vänder sig till facket och är missnöjda. Det är en spegling av en hårdnande verklighet för de medlemmar som drabbas av arbetsskador och sjukdomar, säger juristen Claes Jansson, som är chef på försäkringsenheten.

Fakta: Allt fler ärenden för HRF
* 2001: 21 ärenden, 27 000 kronor per medlem
* 2002: 24 ärenden, 38 900 kronor per medlem
* 2003: 32 ärenden, 99 125 kronor per medlem
* 2004: 38 ärenden, 39 500 kronor per medlem

Så funkar fackets juristbyrå
På LO-TCO Rättsskydd arbetar runt 40 jurister. De är specialiserade på att driva olika slags rättsprocesser, mot arbetsgivare, mot staten eller mot försäkringsbolag. Som enskild medlem kan du inte anlita dem, HRF måste bevilja dig rättshjälp först. Förbundet står sedan för alla kostnader, även om du förlorar. Det kan röra sig om hundratusentals kronor. Fackets avsikt med LO-TCO Rättsskydd är att även de som inte själv har pengar ska kunna få sin sak prövad juridiskt.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.