Nyheter Arbetsmiljöbrott

Max fick böta 200 000 efter brännskada

En arbetstagare på Max i Växjö skadades så illa av frityrolja att hud fick transplanteras. Företaget fick en bot på 200 000 kronor för att de låtit anställda använda fritösen utan att det löpande underhållet skötts.

Publicerad 20 januari 2023
Max fick böta 200 000 efter brännskada
Max i Växjö får betala 200 000 kronor för brister i arbetsmiljön som orsakade en olycka med fritösen. Foto: Istockphoto, Colourbox

Olyckan skedde när en av de anställda skulle fritera kyckling i ett av fritösens bad. Samtidigt svämmade en annan balja över och 177-gradig olja forsade över arbetstagarens fot. Brännskadan blev så allvarlig att hen fick genomgå en hudtransplantation och blev sjukskriven en månad.

Kammaråklagare Christer Forssman vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål kom fram till att Max brustit i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Företaget hade låtit arbetstagarna använda fritösen utan att det löpande underhållet av maskinen hade skötts. Efter olyckan visade det sig att fritösens filterbalja hade slitna hjul och plåtar, samt en feljusterad givare. Det var detta som ledde till att fritösen svämmade över.
– Företaget har inte haft den kontroll som man förväntas ha och medgav själva att de brustit, säger Christer Forssman.

Max fick betala en företagsbot på 200 000 kronor.
– Man gör en bedömning av omständighet och brister samt vilken skada som uppkommit. Sedan sätts ett sanktionsvärde, säger Christer Forssman.

Jag följer med stort intresse hur man hanterar fritöser på snabbmatsrestauranger. Roland Tergeland, HRF-ombudsman

Roland Tergeland. Foto: Staffan Gustavsson

Roland Tergeland, ombudsman för Hotell- och restaurangfacket avdelning Öst, har följt ärendet.
– Det var en väldigt allvarlig olycka och det är fastslaget att företaget brustit i sina underhållsrutiner och sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Så boten var rimlig.

Detta var inte den första olyckan med fritös och het olja, påpekar Roland Tergeland.
– Jag följer med stort intresse hur man hanterar fritöser på snabbmatsrestauranger. Vi vill att man ska kunna ställa krav på skyddsskor där het frityrolja hanteras. Vi behöver också titta på företagens rutiner och riskbedömningar vid användning av het frityrolja i samband med skyddsronder.

När Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion efter just den här olyckan ställde de krav på att de anställda skulle få skyddsskor. Men Max svarade att de åtgärdat bristerna på fritösen samt infört nya rutiner och informerat de anställda. Arbetsmiljöverket valde då att inte gå vidare med kravet på skyddsskor.

Roland Tergeland vill se en fortsatt diskussion om skyddsskor.
– Har det hänt en gång kan det inträffa flera gånger. Då är det av yttersta vikt att ha skyddsskor. Det är uppenbart att företagen inte följer rutiner och lagar. Väldigt många snabbmatsrestauranger har väldigt många anställda som hanterar 180-gradig olja och kan ha på sig tunna skor i tyg.