Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Max: Anmälan blev en väckarklocka

Max hamburgerrestauranger har sett över sitt arbete för att motverka sexuella trakasserier. DO-anmälan blev en väckarklocka för företaget, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Max.

Publicerad 9 juni 2015
inlinebild
Pär Larshans, håll­barhetschef på Max. Foto: Max

Diskri­minerings­ombudsmannen, DO, avslutade nyligen ett ärende som handlade om Max hamburgerrestauranger. Anmälaren Olivia Olausson beskrev sexuella trakasserier och bristande rutiner för att utreda och åtgärda sådana händelser.
– Vi tyckte att vi var duktiga, men när vi tittade på det här fallet visade det sig att vi hade varit för långsamma på att agera. Nu har vi försökt att säkerställa att alla arbetsledare och chefer inser vikten av snabbhet, säger Pär Larshans.

Max har uppdaterat sin interaktiva utbildning för nya medarbetare med ett avsnitt om sexuella trakasserier. På samtliga restaurangers anslagstavlor finns information om att de anställda i första hand ska ta upp eventuella trakasserier och diskriminering med sin närmaste chef, i andra hand finns en central mejladress dit man kan vända sig.
Restaurangerna har möten varje vecka för arbetsledare och chefer, där en av punkterna tar upp eventuell diskriminering och jargong.

På den restaurang där Olivia Olausson arbetade har Max nu genomfört sitt mångfalds­program. 
– Det märks att det är en annan jargong där nu. Vi är medvetna om att det inte var okej förut, säger Pär Larshans.
Räcker det ni har gjort?
– Vi kan aldrig till hundra procent garantera att det inte sker något men vi tycker att vi har ett system för att kunna göra rätt saker i rätt tid. DO-anmälan blev ett wake up-call för oss. Det måste finnas ett system som inte är personberoende.

Arbetsgivarens ansvar

  • Om en kollega utsätter dig för trakasserier räknas det inte som diskriminering enligt lagen.
  • Däremot är arbets­givare skyldiga att utreda och stoppa trakasserierna, förutsatt att arbetsgivaren fått reda på att någon anser sig utsatt.
  • Om en arbetsgivare eller representant för arbetsgivaren
    trakasserar räknas det som diskriminering enligt lagen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.