Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Många medlemmar betalar fel avgift

Sex av tio medlemmar i Hotell- och restaurangfacket betalar för låg avgift. Det visar en enkät som gått ut till 5000 medlemmar.

Publicerad 13 juni 2003

Den månad en medlem fyller år får han eller hon en enkät från Hotell- och resturangfacket i brevlådan. Där ska medlemmen fylla i vilken arbetsplats man jobbar på och vad lönen är. Uppgifterna ska användas för att uppdatera medlemsregistret, och se till så att medlemmarna betalar rätt avgift. I maj fick 5000 medlemmar enkäten. Ungefär hälften svarade inte och blev då automatiskt uppflyttade en avgiftsklass. Av de som svarade så betalade 60 procent för låg avgift och kommer att flyttas upp minst en klass.

Betalar du rätt avgift?
? Lön upp till 3399 kronor: Avgift: 130 kronor.
? Lön 3400?5799 kronor: Avgift: 205 kronor.
? Lön 5800?7599 kronor: Avgift: 235 kronor.
? Lön 7600?10799 kronor: Avgift: 275 kronor.
? Lön 10 800?12499 kronor: Avgift: 305 kronor.
? Lön 12 500?14999 kronor: Avgift: 335 kronor.
? Lön 15000?16999 kronor: Avgift: 350 kronor.
? Lön 17 000 kronor eller mer: Avgift: 365 kronor.
Av månadsavgiften går 87 kronor till arbetslöshetskassan.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.