Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Många långtidssjukskrivningar men få godkända arbetsskador

Hotell- och restaurangpersonal löper liten risk på jobbet. I alla fall enligt Afa Försäkrings nya rapport. Trots det är många hotell- och restauranganställda långtidssjukskrivna och får ofta sjukersättning.

Publicerad 9 juni 2006

Rapporten är en sammanställning av arbetsskador och långa sjukskrivningar som godkänts av Försäkringskassan och som lett till ersättning från Afa Försäkring. Statistiken visar att risken för att drabbas för en allvarlig olycka på jobbet har minskat något för de flesta anställda under de senaste tre åren.
– Vi ser en svag minskning i siffrorna även om det har ökat i vissa branscher, säger Michel Normark som är avdelningschef på Afa Prevention.

Hotell- och restaurang är inte en av dem. År 2003 fick 190 hotell- och restauranganställda ersättning för allvarliga olyckor på jobbet. Det motsvarar 0, 17 procent av alla anställda i branschen. Genomsnittet för alla yrken i undersökningen var 0, 24 procent. Mest olycksdrabbade är kriminalvårdare och träindustriarbetare. I de yrkena fick runt 12 av 1 000 anställda ersättning för arbetsolyckor år 2004.
– I många traditionella industriyrken tar man stora risker. När det gäller kriminalvården är en tänkbar orsak att de anställda har fått högre arbetsbelastning när internerna har blivit fler, säger Michel Normark

Rapporten visar också att få anställda i hotell- och restaurangbranschen får godkända arbetssjukdomar, det vill säga arbetsskador som har orsakats av långvarigt arbete under skadliga förhållanden. Trots det blir många långtidssjukskrivna för sjukdomar i skelettet och i rörelseorganen. Det är skador som ofta förknippas med långvarigt slitsamt arbete.
Göran Andersen, ombudsman på HRF, tror att många hotell- och restauranganställda inte vet att de kan anmäla sina smärtor som arbetsrelaterade.
– Det vet vi sedan tidigare att ett stort antal inte vet om att de kan få hjälp med sina skador som de har fått på jobbet, säger han.
En annan förklaring kan vara den typ av förslitningsskador som är vanliga i hotell- och restaurangbranschen sällan godkänns av Försäkringskassan som arbetssjukdomar.
– Jag tror att många inte ens försöker att få sina sina skador godkända som arbetsskador eftersom man vet att det är så svårt, säger han.

Fakta: Afa Försäkring
Afa Försäkring ägs av Svenskt näringsliv, LO och TCO och försäkrar tre miljoner anställda i Sverige. Förutom försäkringarna arbetar Afa Försäkring med att främja forskning om skador och sjukdomar i arbetslivet. Varje år sammanställer Afa Försäkring statistik över inkomna ärenden och kommer med förslag på skadeförebyggande åtgärder.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här