Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Många långtidssjukskrivningar men få godkända arbetsskador

Hotell- och restaurangpersonal löper liten risk på jobbet. I alla fall enligt Afa Försäkrings nya rapport. Trots det är många hotell- och restauranganställda långtidssjukskrivna och får ofta sjukersättning.

Publicerad 9 juni 2006

Rapporten är en sammanställning av arbetsskador och långa sjukskrivningar som godkänts av Försäkringskassan och som lett till ersättning från Afa Försäkring. Statistiken visar att risken för att drabbas för en allvarlig olycka på jobbet har minskat något för de flesta anställda under de senaste tre åren.
– Vi ser en svag minskning i siffrorna även om det har ökat i vissa branscher, säger Michel Normark som är avdelningschef på Afa Prevention.

Hotell- och restaurang är inte en av dem. År 2003 fick 190 hotell- och restauranganställda ersättning för allvarliga olyckor på jobbet. Det motsvarar 0, 17 procent av alla anställda i branschen. Genomsnittet för alla yrken i undersökningen var 0, 24 procent. Mest olycksdrabbade är kriminalvårdare och träindustriarbetare. I de yrkena fick runt 12 av 1 000 anställda ersättning för arbetsolyckor år 2004.
– I många traditionella industriyrken tar man stora risker. När det gäller kriminalvården är en tänkbar orsak att de anställda har fått högre arbetsbelastning när internerna har blivit fler, säger Michel Normark

Rapporten visar också att få anställda i hotell- och restaurangbranschen får godkända arbetssjukdomar, det vill säga arbetsskador som har orsakats av långvarigt arbete under skadliga förhållanden. Trots det blir många långtidssjukskrivna för sjukdomar i skelettet och i rörelseorganen. Det är skador som ofta förknippas med långvarigt slitsamt arbete.
Göran Andersen, ombudsman på HRF, tror att många hotell- och restauranganställda inte vet att de kan anmäla sina smärtor som arbetsrelaterade.
– Det vet vi sedan tidigare att ett stort antal inte vet om att de kan få hjälp med sina skador som de har fått på jobbet, säger han.
En annan förklaring kan vara den typ av förslitningsskador som är vanliga i hotell- och restaurangbranschen sällan godkänns av Försäkringskassan som arbetssjukdomar.
– Jag tror att många inte ens försöker att få sina sina skador godkända som arbetsskador eftersom man vet att det är så svårt, säger han.

Fakta: Afa Försäkring
Afa Försäkring ägs av Svenskt näringsliv, LO och TCO och försäkrar tre miljoner anställda i Sverige. Förutom försäkringarna arbetar Afa Försäkring med att främja forskning om skador och sjukdomar i arbetslivet. Varje år sammanställer Afa Försäkring statistik över inkomna ärenden och kommer med förslag på skadeförebyggande åtgärder.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter restriktioner

Senare stängning skjuts fram

I dag meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att de begränsningar som nu gäller kommer att förlängas till den 1 juni. Det innebär att restaurangernas stängning ligger kvar på 20.30 i ytterligare ett par veckor.  

Publicerad 12 maj 2021 Kommentera
Senare stängning skjuts fram
Ingen alkoholservering efter 20, och stängning 20.30. Restriktionerna gäller fortsatt och fram till 1 juni. Foto: Mostphotos

Många hade hoppats att den 17 maj skulle vara dagen som restriktionerna lättades något. Så blir inte fallet.

– Vi är inte där än, sade statsminister Stefan Löfven på en presskonferens.

Enligt regeringen och Folkhälsomyndigheten ligger smittspridningen fortsatt på för hög nivå, även om det finns positiva tecken. Trycket på vården är högt, och regionerna har uttryckt önskemål om att inte gå för fort fram med lättnader.

– Vi hade hoppats på en lättnad, framför allt av öppettiderna på restauranger, eftersom vi vet att de hade klarat av det. Men myndigheterna gjorde en annan bedömning, säger Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfackets ordförande.

Från den 1 juni kommer däremot restriktionerna att justeras. Då förlängs de begränsade öppettiderna för restauranger till 22.30.

Samma datum kommer nöjesparkerna att kunna öppna upp, med en begränsning på en person per 20 kvadratmeter. För Gröna Lunds del innebär det att man kan ta emot max 3 100 gäster samtidigt, en femtedel av det normala antalet besökare.

– Det känns helt fantastiskt att vi nu äntligen får slå upp portarna, efter 1,5 år av nedstängning, säger Gröna Lunds vd Magnus Widell i ett pressmeddelande.

Nyheter bokning

Scandic blir vaccinmottagning

Scandic öppnar upp för vaccinering mot covid-19 i sina lokaler. Hos Scandic Swania i Trollhättan blir en konferenslokal från i dag plats för massvaccinering. Jättebra, tycker Merlita Andersson som arbetar i housekeeping.

Publicerad 12 maj 2021 Kommentera
Scandic blir vaccinmottagning
En lokal hos Scandic Swania används för vaccinering. Foto: Scandic

 Hotelldirektör Charlotta Sandblom berättar att det var vårdföretaget Kry som kontaktade dem för en visning av lokalerna.
– De kände till vårt Stay safe-arbete och vi har en konferenslokal i markplan med separat entré direkt utifrån.

Charlotta Sandblom tvekade inte att upplåta lokalerna för vaccinering.
– Det är klart att vi funderade på hur det här skulle påverka personal och gäster, men det är friska personer som kommer och det är jätteroligt i dessa tider att få bokningar. Samtidigt bidrar vi till samhällsnyttan.

Swania är ett av flera Scandic som tillfrågats om vaccinering i sina lokaler, säger Charlotta Sandblom.
– Våra hotell ligger ofta stadsnära och har bra lokaler.

Merlita Andersson. FOTO: Privat.

Housekeeping på Scandic Swania kommer att sköta den dagliga städningen. Kry ansvarar själva för all hantering och städning av den medicinska utrustningen.

Merlita Andersson som arbetar i housekeeping har varit med och förberett lokalen inför vaccineringarna.

– Vi har städat så att allt ska vara klart tills de kommer med sina saker för vaccineringen. Det här är jättebra, bra att fylla huset, säger hon.

Nyheter FÖRHANDLING

HRF kräver svar om enstaka dagar

Ett företag har under nio månader haft enstaka dagar-anställningar motsvarande 53 000 arbetstimmar. Hotell- och restaurangfacket har begärt central förhandling.

Publicerad 11 maj 2021 1 kommentar
HRF kräver svar om enstaka dagar
Ett företag har lagt ut 53 000 arbetstimmar i anställningsformen enstaka dagar. Nu har HRF begärt central förhandling med Visita. Foto: Colourbox

I förra årets avtalsrörelse var enstaka dagar en av de stora frågorna för Hotell- och restaurangfacket. Anställningsformen ska användas när det inte går att schemalägga arbetstiden, om arbetet är oregelbundet till sin karaktär eller när arbetsgivaren har behov av tillfällig arbetskraft. HRF:s bild var att enstaka dagar tillämpades mer än nödvändigt.

I det nya kollektivavtalet finns en skrivning som innebär att den arbetsgivare som anses ha missbrukat anställningsformen inte längre ska kunna använda den. Nu står den första centrala förhandlingen för dörren.

– Vi kommer att jobba aktivt med den här frågan hela avtalsperioden, säger Emil Bäckström, central ombudsman på HRF.

Så säger avtalet

Gröna riks 4§ 1:2
”De centrala parterna kan vid central förhandling komma överens om att ett bolag temporärt ska undantas från rätten att använda sig av anställningsformen anställning för enstaka dagar. Fråntagandet av ovanstående rätt kan aktualiseras om de centrala parterna bedömer att bolaget konsekvent och grovt bryter mot kollektivavtalets förutsättningar för att använda sig av anställningsformen. Fråntagande av rättigheten gäller under den tid och vid den/de enhet/er som parterna överenskommer.”

Det aktuella företaget har under perioden april–december lagt ut 53 000 timmar i enstaka dagar. Det motsvarar ungefär 25 heltidstjänster.

Emil Bäckström har begärt förhandling med Visita, men något datum är ännu inte satt.

– Om Visita är seriösa med att vilja stävja det här måste de också inse att det här är ett typexempel på missbruk av enstaka dagar.

Fråga om jobbet.
105
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här