Nyheter FORSKNING

Många elever trakasseras på praktiken

Sexuella trakasserier från tredje man är ett känt problem i branschen. Detta till trots lyser frågan med sin frånvaro på yrkesprogrammen, visar en ny studie.

Publicerad 25 oktober 2022
Många elever trakasseras på praktiken
Mest utsatta är kvinnliga elever som jobbar i servisen, visar studien som professor Maria Hedlin varit med och gjort. Genrebild. Foto: Linnéuniversitetet, Istockphoto

Majoriteten av branschprogrammens kvinnliga elever har råkat ut för sexuella trakasserier. Många av dem under sin praktik, men också när de jobbar extra under utbildningen, Hotell- och turism eller Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

– Det är välkänt med sextrakasserier i branschen, men vi blev förvånade att det var så vanligt, säger professor Maria Hedlin.
Hon har tillsammans med lektor Eva Klope gjort studien ”Man blir paff”, som finansierats av BFUF.

Nio punkter för tryggare praktik

  1. Prata om det. Ge eleverna mer kunskap om sexuella trakasserier. De vill också få kunskap om hur de kan och bör hanteras.
  2. Kunden har inte alltid rätt Nyansera påståendet att kunden alltid har rätt.
  3. Hur reagerar man? Ta upp hur den som utsätts för sexuella trakasserier och andra kränkningar kan reagera.
  4. Läromedlens roll Säkerställ att läromedel som t.ex. tar upp bemötande också inkluderar risken att bli utsatt för sexuella trakasserier av gäster och kunder.
  5. Jämställdhetsfråga Lyft fram sexuella trakasserier som en jämställdhetsfråga.
  6. Diskutera med APL-platserna Diskutera sexuella trakasserier med praktikplatserna. Kolla om de har någon policy, vad de gör om något blir utsatt etc.
  7. Ge lärare rätt förutsättningar Det är önskvärt att lärarna har tät kontakt med eleverna under praktiken.
  8. Ta alltid signaler på allvar Det är angeläget att den som blir utsatt inte är tyst, men det förutsätter en omgivning som inte bagatelliserar.
  9. Utbilda alla för positiv förändring Anställda inom hotell- och restaurangbranschen som inte fått utbildning om sexuella trakasserier bör utbildas så att de, tillsammans med de som nu utbildar sig, kan verka för en positiv förändring.

De båda forskarna, som är verksamma vid Linnéuniversitetet, intervjuade 69 ungdomar om deras uppfattningar om branschen. Eleverna ombads inte att berätta om sina egna erfarenheter, men det kom ändå fram i samtalen.
– Det fanns ett stort behov av att berätta, säger Maria Hedlin.

De kvinnliga eleverna beskrev allt från oönskade kommentarer till mer fysiska trakasserier.
Mest utsatta är de som jobbar i servisen, och angripare är i regel män mellan 40 och 50, ofta i grupp.

I intervjuerna berättar flera elever att det är svårt att hantera trakasserier från tredje man. Ofta försöker man skämta bort det.
En elev säger: ”Det kan vara bättre än att säga ifrån för då finns risken att de blir på tvären och bara reser sig och går. Och då blir det dåliga recensioner i stället”.
Flera kvinnor väljer att gå till sin chef eller be någon äldre kollega ta över servicen när gäster blir för närgångna.

Studien visar också att de manliga eleverna inte alltid var medvetna om vad deras klasskamrater kan möta.
– Bland männen var bilden mer spretig. En del var medvetna om att tjejer blir utsatta, andra trodde inte alls att det förekommer i Sverige i dag, säger Maria Hedlin.

Många av de intervjuade vittnar om att frågan om sexuella trakasserier inte lyfts under utbildningen, och att de var oförberedda när de kom ut på praktik.
– De får lära sig om säkerhet, bemötande och överservering, men inte det här.

Ett av syftena med studien är att bidra med kunskap om hur utbildningarna kan jobba med frågan om sexuella trakasserier. Forskarna har fört dialog med elever och personal från flera skolor. Det har resulterat i nio råd till yrkesprogrammen (se faktaruta).

Läs rapporten hos BFUF, Besöksnäringens forskning- och utvecklingsfond, här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här