Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Lönerna steg 3,5 procent

Enligt avtalet skulle lönerna höjts med minst 3:36. Men den genomsnittliga höjningen blev bara 3:13. Orsak: den höga personalomsättningen.

Publicerad 1 mars 2004

Lönerna i hotell- och restaurangbranschen steg med 3,5 procent mellan september 2002 och september 2003. Det visar lönestatistiken som just har blivit klar. Statistiken gäller alla anställda från 18 år och uppåt.

Den genomsnittliga lönen för alla anställda var 92:20. Det motsvarar en månadslön på 15 951 kronor. Lönehöjningen på ett år blev 3:13 per timme, en ökning med 3,5 procent.

Enligt kollektivavtalet mellan fackförbundet HRF och arbetsgivaren SHR så skulle lönerna ha höjts med minst 3:36 den 1 maj förra året. 1:68 var en generell lönehöjning till alla och lika mycket skulle läggas ut i lokal pott.
Den verkliga lönehöjningen blev alltså 3:13, 23 öre mindre per timme.
I statistiken ser det alltså ut som om många arbetsgivare har brutit mot avtalet och betalat för låga löner. Men så behöver det inte vara.
– Om många anställda slutar och de nya som börjar i stället har lägre lön, blir genomsnittslönen lägre, säger Stefan Carlén, ekonom på Handels, som har hjälpt HRF med årets lönestatistik.
– De som arbetar kvar har fått ut avtalets innehåll och troligen även en viss löneglidning, säger Stefan Carlén.

Men eftersom hotell- och restaurangbranschen har så stor personalomsättning så kommer arbetsgivarna ändå billigare undan än de skulle göra annars.

Här är fler uppgifter om lönerna:
Ackord ger mer pengar
De som har ackordslön tjänar mer. Deras snittlön var 101:38. De fick en ökning med 1:81 (+ 1,8 procent) på ett år. Den största gruppen med ackord är serveringspersonal på vissa företag, som fortfarande har kvar det gamla servislönesystemet.

Tidlön på väg att komma ikapp ackordet
De som har tidlön tjänade 91:49 och de fick en höjning på 3:29 i timmen (+ 3,7 procent). Skillnaden mellan de två grupperna minskar alltså. De allra flesta anställda i branschen har tidlön.

4 kronor i ob per arbetad timme
Räknat på varje arbetad timme så får den hotell och restauranganställde 4:09 i ob-ersättning. Ungefär var fjärde timme är obekväm, alltså.
Helgersättningen och de röda dagarna är värda i snitt 3:37 per arbetad timme. Vad den anställde verkligen får beror givetvis på arbetsschemat. En del arbetar aldrig obekvämt, andra har mycket helg- och nattjobb.

Alla dessa siffror gäller dem som arbetar inom Gröna riksavtalets område. Det är det största avtalsområdet.

Lunchrumsanställdas löner ökade mest
För de som arbetar i ett företags lunchrum var lönen något högre, i snitt 94:69. Lönehöjningen för lunchrumsanställda var 3:71 per timme, vilket är 4,1 procent.
Uppdatering 04-03-18: I Hotellrevyn nr 3/04 stod det att det var de turistanställdas löner som hade ökat på detta sätt, men höjningen gäller alltså anställda på lunchrestauranger. Hotellrevyn beklagar de felaktiga uppgifterna.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här