Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Lönegapet minskar i branschen

Förra året tjänade en manlig hotell- och restaurangarbetare i genomsnitt tusen kronor mer än sin kvinnliga kollega. Men glappet är på väg att minska, visar LO:s nya rapport.

Publicerad 26 september 2011

Förra året var genomsnittslönen för en manlig hotell- och restauranganställd 20 800 kronor. Hans kvinnliga kollega tjänade en hel tusenlapp mindre, visar LO:s nya rapport över löneutvecklingen som presenterades i dag.

Rapporten visar också att löneskillnaderna är på väg att minska i branschen. Förra året ökade branschkvinnornas löner med 2,8 procent, jämfört med männens 1,8 procent.
– De senaste årens satsning som LO-förbunden gemensamt gjort på kvinnor och lågavlönade visar sig nu ge resultat även i praktiken. Kvinnorna närmar sig männen och arbetarna håller jämna steg med tjänstemännen. Men det är fortfarande allt för stora skillnader som enbart förklaras av klass och kön. Därför är det viktigt att vi fortsätter vår satsning för att inom rimlig tid uppnå rättvisa och jämställda löner, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh.

De senaste tio åren har hotell- och restaurangbranschens löner i genomsnitt ökat med 3,4 procent per år. År 2010 var ökningen 2,8 procent. Den genomsnittliga ökningen för alla arbetare var 2,3 procent och 2,2 procent för tjänstemän.

Fakta: Genomsnittslön

I LO:s lönerapport används olika beräkningsmetoder för genomsnittslön för olika sektorer. Genomsnittslönen för hotell- och restaurangbranschen räknas på grundmånadslön inklusive helglön och andra förmåner. Ob-tillägg eller övertidsersättning ingår inte.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.