Nyheter utbildningsjobb

LO vill se utbildningsjobb för utsatta grupper

Klyftorna på arbetsmarknaden växer. LO föreslår nu så kallade utbildningsjobb, anställningar med lägre lön som ska göra det möjligt att kombinera arbete och utbildning. Målgruppen är arbetslösa med låg utbildning.

Publicerad 6 mars 2017
LO vill se utbildningsjobb för utsatta grupper
Utbildningsjobben är tänkta att hjälpa utsatta grupper, både nyanlända och svenskar, in på arbetsmarknaden. Foto: Istockphoto
Karl-Petter Thorwaldsson
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO. Foto: Tomas Ohlsson/LO

– Vi måste minska tudelningen på arbetsmarknaden. Vi tror att det krävs en avtalslösning, inte ännu en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, sade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson när förslaget presenterades i dag.

Målet med utbildningsjobben är att hjälpa utsatta grupper, både nyanlända och svenskar, in på arbetsmarknaden. Tanken är att de ska kunna få ett jobb till lägre lön, och kunna kombinera detta med en utbildning.
– Tanken är att jobbet ska komma först, sedan bygger man så småningom upp ett cv som gör att man kan konkurrera på samma villkor som andra på arbetsmarknaden. Vi accepterar att det görs med lägre lönekostnad än vad vi har i våra avtal, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

Förslaget om utbildningsjobb

  • Målgruppen i LO:s förslag är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, mellan 25 och 45 år, som har en utbildning motsvarande minst nioårig grundskola men inte fullföljd svensk gymnasieutbildning. I dag är målgruppen cirka 50 000 personer.
  • Den som har ett utbildningsjobb ska kunna få studiemedel för sina studier vid sidan av arbetet.
  • LO vill även se obligatorisk grundskola för nyanlända under 40 år.

LO vill nu förhandla med arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv om förslaget. Därför är många av detaljerna kring utbildningsjobben ännu inte utarbetade. Hit hör hur låg lönen ska vara samt hur länge en person ska kunna ha ett utbildningsjobb.
– Det ska gälla en begränsad tid. Min gissning är att det tar två-tre år innan en person kan konkurrera på samma villkor, men det är så klart olika från bransch till bransch, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

Klart är dock att det bara ska gälla företag med kollektivavtal. LO vill även se att fack och arbetsgivare ska få mer makt över subventionerna inom arbetsmarknadspolitiken för att stoppa oseriösa arbetsgivare.