Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

LO: Skrota fas 3

Fas 3 är en misslyckad satsning som tvingar folk till otryggt, meningslöst och oavlönat arbete utan utsikter till vidare anställning. Det anser LO och kräver nu att fas 3 skrotas.

Publicerad 19 januari 2012

Satsa på subventionerade anställningar i stället för fas 3. Det kravet framförde LO i går under en presentation av en ny rapport om bristerna i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Kritiken handlar bland annat om brister i kvalitet och utformning, men även den effekt fas 3 får på arbetsmarknaden.   
– Det finns en samhällsmoralisk aspekt på varför fas 3 bör brytas upp. Det är orättfärdigt att människor arbetar utan lön och saknar kollektivavtalsenliga rättigheter, sade LO-utredaren Alica Selmanovic.

Även effekten av fas 3 ifrågasätts. Hittills har bara 15 procent av deltagarna gått vidare till arbete eller studier. En förklaring är att det arbete deltagarna utför sällan blir meriterande för framtida arbetsgivare. Reglerna säger nämligen att deltagarna inte får göra jobb som de ordinarie anställda vanligtvis utför. Detta innebär att deltagarna ofta får konstlade arbetsuppgifter som inte stärker deras position på arbetsmarknaden, menar LO. Rapporten pekar också på brister i kontrollen av arbetsplatser som tar emot personer i fas 3, vilket kan sätta deltagare i klorna på oseriösa arbetsgivare.   

I somras beslutade riksdagen att regeringens skulle stoppa anvisningarna till fas 3, men så har det inte blivit. I stället vill regeringen satsa på att förbättra programmet, säger Bettina Kashefi, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet.
– Vi håller med om att det finns problem med fas 3. Därför har vi redan gjort förbättringar i budgetpropositionen för 2012. Det handlar bland annat om att ge deltagarna mer meningsfulla uppgifter och att öka handläggartätheten på Arbetsförmedlingen.

Regeringen lovar även att fas 3-deltagare ska få tillgång till arbetsmarknadsutbildning, samt att kontrollen av arbetsgivarna ska bli bättre. LO nöjer sig dock inte med detta, utan tycker att fas 3 bör skrotas. Organisationen anser att deltagare bör flyttas över till andra arbetsmarknadspolitiska program, som till exempel plusjobb.
– Hur ska vi kunna få arbetsgivare att ta emot lönebidragsanställda, om de får pengar för att ta emot deltagare i fas 3, sade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Fakta: Fas 3

Jobb- och utvecklingsgarantin infördes 2007 och är i dag det största arbetsmarknadsprogrammet med drygt 89 000 deltagare. Här hamnar folk som varit arbetslösa en längre tid. Fas 1 och 2 varar i sammanlagt 450 dagar. Den som inte fått jobb efter dessa flyttas över till fas 3. Fasen kallas också sysselsättningsfasen eftersom den arbetssökande då placeras ut på ett företag för att utföra ”icke-reguljär sysselsättning med samhällsnyttig karaktär”.
Deltagare i programmet får aktivitetsstöd eller utvecklingsstöd som baseras på tidigare inkomster. Den som inte haft någon inkomst inom inräknad tid får det lägsta stödet under fas 1 och 2. I fas 3 kan därför deltagare stå helt utan stöd eller inkomst. Arbetsgivare som tar emot en deltagare i fas 3 får cirka 5 000 kronor i månaden i ekonomisk ersättning.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter MEDLEMSMÖTE

HRF möter medlemmar på Scandic

Scandic är en stor arbetsgivare med många HRF-medlemmar. Den här veckan är de i fokus för ordförande Malin Ackholt.

Publicerad 24 september 2020 2 kommentarer
HRF möter medlemmar på Scandic
HRF:s ordförande Malin Ackholt möter medlemmar på Scandic digitalt. Foto: Peter Jönsson

Under veckan arrangerar Hotell- och restaurangfacket flera digitala möten för medlemmar på hotellkedjan Scandic. Tanken är att medlemmarna ska få diskutera bland annat framtiden för branschen och den kommande avtalsrörelsen med förbundets ordförande.

– Vi måste hitta sätt att ha samtal och diskussioner med medlemmar trots att det pågår en pandemi. Det kommer inte att ersätta möten IRL. Det här är ett komplement, som säkert kommer att fortleva även efter corona, säger Malin Ackholt.

Intresset för de digitala medlemsmötena har varit stort. Hittills har mer än 70 medlemmar deltagit.

– Många upplever det intressant att höra hur kollegor på andra arbetsplatser har det. Sedan kan det komma upp en del individärenden som vi inte kan lösa där, men där vi kan lotsa vidare, säger Malin Ackholt.

Nu tittar HRF på möjligheterna att hålla liknande möten på andra arbetsplatser.

– Sedan har vi fått önskemål om att köra på engelska på Scandic, så det förbereder vi för, säger Malin Ackholt.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

  • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
  • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
  • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
  • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
  • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här