Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

LO satsar på höjda kvinnolöner igen

Rätt till heltid, förstärkning av LAS och minskade löneskillnader mellan män och kvinnor. Det är några av de krav som LO enats om att driva i den kommande avtalsrörelsen.

Publicerad 22 oktober 2009

I dag träffades LO:s representantskap, organisationens högsta styrande organ mellan kongresserna, för att komma överens om vilka gemensamma krav förbunden ska driva i den kommande avtalsrörelsen. Reallöneökningar, fler heltidsanställningar och starkare stöd till visstidsanställda är några av de krav som röstades fram.

LO-förbunden kommer även denna avtalsrörelse att satsa på en speciell jämställdhetspott, där kvinnodominerade branscher får en chans att få upp sina löner lite extra.
– Det är inte rimligt att kvinnor har lägre lön än män för likvärdigt arbete 2010. Vi måste fortsätta med att utjämna skillnaderna även i en lågkonjunktur, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh.

Exakt hur stora löneökningar förbunden ska kräva är dock ännu inte bestämt.

Representantskapet, som består av 100 representanter från de olika LO-förbunden, lovade även att stödja varandra i avtalsrörelsen. En avtalsrörelse som kommer att bli tuff, tror Per Bardh.
– Arbetsgivarna kommer att gå på attack. De kommer att försöka få igenom försämringar av frågor som är viktiga för LO-medlemmarna.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.