Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

LO: ”Så får vi ner arbetslösheten”

Läget på arbetsmarknaden fortsätter att vara dystert ett tag till. Det menar LO-ekonomerna som nu föreslår reformer och ett stimulanspaket på 70 miljarder kronor för att få bukt med problemet.

Publicerad 5 maj 2014

– Vår bedömning är att arbetslösheten ligger kvar runt 8 procent både i år och nästa år. Som vi ser det är det arbetslösheten som är den största utmaningen i svenskt politik, säger LO:s chefsekonom Ola Pettersson.

I dag presenterade LO-ekonomerna sin rapport ”Ekonomiska utsikter”, en ekonomisk prognos för de kommande åren. Ekonomerna tror att Sverige kommer att få se fortsatt låg inflation, svagt stigande BNP och ökande efterfrågan på svenska varor i omvärlden. Men trots detta väntas arbetslösheten inte att sjunka, förutspår LO-ekonomerna. Det beror bland annat på att antalet människor i arbetskraften växer men också på brist på relevanta utbildningar och brister i infrastruktur och bostadsbyggande, menar de.

För att få bukt på arbetslösheten föreslår ekonomerna ett stimulanspaket på sammanlagt 70 miljarder kronor. I programmet ingår till exempel 30 miljarder till kommuner och landsting, 20 miljarder till infrastruktur och bostadsinvesteringar samt 5 miljarder till arbetsmarknadsutbildningar. Några av de konkreta förslagen är snabbare hjälp till den som förlorat jobbet och satsningar på att göra yrkesutbildningarna mer attraktiva.
– Vi ser att de prognoser som kommer in tyder på att vi kommer att ha stor brist på yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå på några års sikt och detta är ju mycket märkligt. Det är ett politiskt misslyckande, säger Ola Pettersson och fortsätter:
– Vi måste höja attraktiviteten i de yrkesförberedande utbildningarna och det måste ske i samverkan med parterna på arbetsmarknaden.

Sammanlagt väntas stimulanspaketet sänka arbetslösheten med 2 procentenheter, menar Ola Pettersson.
– Vi bedömer att vårt paket skulle kunna öka sysselsättningen med drygt 100 000 personer när det får full effekt, jämfört med en neutral finanspolitik. Det skulle innebära att arbetslösheten sjunker med cirka 2 procentenheter.

Stimulanspaketet ska delvis finansieras genom att Sverige släpper det så kallade överskottsmålet som bestämmer hur stort överskottet i statsfinanserna bör vara. 

LO-ekonomerna efterlyser också en utvärdering av hur Riksbanken sköter sin räntepolitik och kritiserar regeringen för att inte vara mer expansiv i sin ekonomiska politik.   

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här