Ur temat TJÄNSTEPENSION
Nyheter JÄMSTÄLLDHET

LO-kvinnor förlorare i pensionssystemet

Kvinnor i LO-yrken får i genomsnitt 16 100 kronor i pension, mindre än hälften av den manliga tjänstemannens pension. Det visar LO:s jämställdhetsbarometer.

Publicerad 5 mars 2020
LO-kvinnor förlorare i pensionssystemet
Deltid bidrar till att kvinnor får låga pensioner. Foto: RicardoImagen/Istockphoto
Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Fredrik Hjerling

– Det vi tycker är den mest chockerande siffran är vad den genomsnittliga arbetarkvinnan får när hon går i pension, sade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson när han presenterade årets jämställdhetsbarometer.

Det är i tjänstepensionen som de stora skillnaderna skapas. För kvinnor som varit anställda i LO-yrken är pensionen i genomsnitt 16 100 kronor i månaden före skatt. Män med ett yrkesliv i tjänstemannasektorn får mer än dubbelt så mycket, 33 200 kronor.
En orsak är lönerna. LO:s jämställdhetsbarometer redovisar ”faktiskt månadslön”, ett mått som tar hänsyn till att kvinnor arbetar mer deltid än män. Den faktiska månadslönen för kvinnor i LO-yrken 2018 var bara 21 360 kronor före skatt, mot 27 435 kronor för LO:s män – en skillnad på över 6 000 kronor.

Löneklyftan förklaras till betydande del av deltidsanställningar. Av kvinnorna arbetar 46 procent deltid, bland männen är 15 procent deltidsanställda.
Pensionen påverkas också av att många slits ut i förtid, tar ut pension tidigare och får en lägre pension som konsekvens av detta.

– Ungefär 43 procent upplever besvär med smärtor i övre delen av kroppen. När man frågar ”Kommer du att kunna arbeta till pension?” är det övervägande kvinnor i arbetaryrken som svarar ”Nej, jag kommer inte att kunna det”, sade Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande.

Kvinnor i arbetaryrken är också mer styrda än andra. Var fjärde kan inte alls påverka sin arbetstakt, vilket ökar risken för att man inte orkar fram till pension.

Tre förslag från LO

  • Statens inbetalningar till den allmänna pensionen ska öka.
  • Tjänstepension ska tjänas in under hela arbetslivet.
  • Sjukersättningens regler måste bli mindre stränga så den som slitits ut inte ska tvingas ta ut pension i förtid.
Läs mer i årets Jämställdhetsbarometer.

Pensionerna är alltså en spegling av ett ojämställt och otryggt arbetsliv menar LO, som har flera förslag på hur läget kan förbättras.

Men utvecklingen går ändå framåt.
– Det går faktiskt åt rätt håll. Allt det vi jobbar med biter, även om det går alldeles för långsamt, sade Karl-Petter Thorwaldsson.
Under de sju år LO gjort undersökningen har andelen deltidsarbetande LO-kvinnor gått från 52 till 46 procent, och kvinnors faktiska månadslön ökar snabbare än mäns.

Ingår i temat: TJÄNSTEPENSION 11 artiklar

Alla artiklar i temat (8 till)