Nyheter BIDRAGSJOBB

LO kräver stopp för branschdopning

Statens lönetak för bidragsanställda är för lågt och riskerar att dumpa löner och villkor på arbetsmarknaden. Det menar LO som släppt en ny rapport med åtgärdsförslag. Och det visar sig att särskilt hotell- och restaurangbranschen sticker ut i bidragsstatistiken.

Publicerad 19 april 2022
LO kräver stopp för branschdopning
Det låga lönetaket bidrar till en överkoncentration av lågavlönade jobb i vissa specifika branscher, säger LO:s utredare. Foto: Istockphoto

Ungefär en av tio i hotell- och restaurangbranschen har en subventionerad anställning. Det gör den till den bransch där bidragsanställningar är allra vanligast.

– När man har en så stor koncentration av subventionerade anställningar i en bransch kan man misstänka att bidragen inte används som det är tänkt. Det är ett tecken på att arbetsgivare överkompenseras och överutnyttjar systemet. Det riskerar att snedvrida konkurrensen bland restauranger, säger Adnan Habibija, som är utredare på LO och som skrivit rapporten Etablering eller segmentering.

Adnan Habibija. Foto: Joacim Schwartz

Flera fackförbund vittnar om att en del företag ersätter stora delar av personalstyrkan med bidragsanställda och ersätter dem med nya när stödperioderna tar slut.

Att just hotell- och restaurangbranschen är så bidragstät kan bero på flera saker. I rapporten har Adnan Habibija kommit fram till att lönetaket är en viktig aspekt när det kommer till vilka arbetsgivare som anställer med subventioner.

– Det låga lönetaket bidrar till en slags segmentering, en överkoncentration till lågavlönade jobb i vissa specifika branscher. Subventionerna är inte tillräckligt höga för att de branscher med generellt högre löner ska vilja använda dem. Därför har vi i LO föreslagit att lönetaket ska höjas, säger Adnan Habibija.

Medellönen för hela arbetsmarknaden är 36 000 kronor i månaden, men för personer med subventionerade anställningar ligger den på omkring 20 000. Det är också där taket ligger för det statliga bidraget.
Det betyder att staten betalar upp till 20 000 kronor av lönen, och arbetsgivaren betalar resten av lönen, om den är högre.

LO:s önskelista

  • Regeringen planerar att införa ytterligare en sorts subventionerad anställningsform under våren 2022: etableringsjobb.
  • I samband med det har LO gjort en lista med förslag på hur reglerna kring bidragsanställningarna kan bli bättre. Bland annat att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och facken måste förbättras, och att myndigheten väger in fler aspekter än lönen i bedömningen av lämplighet för anvisningen.
  • Även reglerna för de olika subventionstyperna behöver ses över politiskt så att de inte krockar med varandra och Arbetsförmedlingens uppdrag, som de gör i dag.
Läs mer i rapporten Etablering eller segmentering?

Det finns väldigt få kollektivavtalade lägstalöner som ligger så lågt. Samtidigt ska den bidragsanställda ha en lön i nivå med kollektivavtalen.
– Det är viktigt att subventionera alla slags jobb och inte bara låglönejobb. Annars kan en konsekvens bli att skattemedel används till att dumpa löner och villkor, säger Adnan Habibija.

En jämförelse i rapporten mellan bidragslönenivåerna före och efter takhöjningen för vissa insatser 2017 visar att lönerna för bidragsanställda ökar generellt när taket höjs.
LO vill att lönetaket ska höjas till över medellönernas nivå. Det tror Adnan Habibija kommer leda till att bidragsanställningarna sprids till fler branscher.
– Vi kan inte snedvrida konkurrensen och dopa enbart några enskilda branscher. Och det är viktigt att alla branscher tar ett större ansvar för personer med lägre produktivitet. Många av de bidragsanställda skulle kunna göra jobb med högre kvalifikationsgrader. Det handlar om att ta tillvara på människors kompetenser och se till att de uppnår sin fulla potential. Det är viktigt för individerna men också samhällsekonomin att människors kunskaper nyttjas effektivt.