Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

LO: Hotell- och restaurangeleverna kommer att bli för många

Många yrkeförberedande gymnasieprogram är inte anpassade efter arbetsmarknaden. Hotell- och restaurangprogrammet är bra, men snart kan det bli överskott på utbildad restaurangpersonal. Det visar LO:s rapport "Vägar till arbetslivet".

Publicerad 22 maj 2006

År 2004 gick ungefär 40 procent av gymnasieeleverna på ett yrkesförberedande program. Tanken är att utbildningarna ska kunna leda till jobb – utan vidare utbildning. Men kvaliteten på utbildningarna varierar. En del kommer troligtvis inte alls att leda till jobb. Det varnar nu LO:s utredare för i sin rapport ”Vägar till arbetslivet”.

Hotell- och restaurangprogrammet är dock ett av de program som relativt ofta ger jobb. Men inte alltid i branschen.
– Det är bara 40 procent av eleverna som arbetar i branschen, tre år efter avslutade studier. Å andra sidan hade 68 procent arbete varav 60 procent var en tillsvidareanställning. Det är bättre  än snittet för de yrkesförberedande programmen, säger Thomas Hagnefur som är utredare på LO.

Ett vanligt problem med de populära utbildningarna är att det utbildas fler elever än vad arbetsmarknaden behöver. Men för hotell- och restaurangprogrammet är problemet nu snarare att många skolor inte håller måttet.
– Många kommuner erbjuder utbildningen, men med varierande kvalitet, säger Thomas Hagnefur.

Han tror att bra branschkontakter är viktigt för att utbildningen ska vara realistiskt utformad. Och praktik och lärare med branscherfarenhet är hotell- och restaurangprogrammen generellt bra på, enligt Thomas Hagnefur.
– Parterna i branschen har ett väl fungerande samarbete vilket utvecklar både branschen och det yrkesförberedande programmet. Det är det bästa sättet att få både relevans och kvalitet.

Även om det inte utbildas för många hotell- och restaurangelever idag, utesluter utredningen inte att det på sikt kan komma att bli ett överskott på utbildad restaurangpersonal.
– Vi skulle inte avråda någon från att söka. Men däremot informera om de förutsättningar vi känner till, som till exempel att andelen utbildade kommer att vara större än efterfrågan, säger Thomas Hagnefur.

Samarbete mellan kommuner är ett förslag för att minska antalet hotell- och restaurangutbildningar. Att kvalitetssäkra dem tillsammans med företag i branschen, är ett annat. Utredarna och LO föreslår också mer verklighetsanknuten studievägledning inför gymnasievalet. Det skulle göra att eleverna hade mer realistiska förväntningar på livet efter studenten.
– Alla kan inte bli tv-kockar. Efter utbildningen kommer en period där man måste fortsätta att lära sig, och främst i arbetslivet. Om ungdomar är beredda att gå från enklare till mer och mer avancerade uppgifter så har man en relativt positiv framtid, säger Thomas Hagnefur.

Fakta: ”Vägar till arbetslivet”
Under ett par år har LO arbetat med att utvärdera och analysera Sveriges yrkesförberedande gymnasieprogram. Resultaten har redovisats i flera delrapporter och nu i slutrapporten ”Vägar till arbetslivet”.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.