Nyheter

LO: ”Deltid ger allt större löneklyftor”

Kvinnors deltidsarbete gör löneskillnaderna mellan män och kvinnor ännu större, visar LO:s jämställdhetsbarometer. I hotell- och restaurang är den faktiska månadslönen 2 725 kronor högre för män än för kvinnor.

Publicerad 3 mars 2016

Arbetarkvinnors löner halkar efter. Mellan 2012 och 2014 ökade tjänstemännens löner med 9,3 procent för kvinnor och 8,2 procent för män. För arbetarmän ökade de genomsnittliga månadslönerna med 6 procent, medan arbetarkvinnor fick nöja sig med 5,5 procent. Dessutom är de faktiska löneskillnaderna betydligt större, menar LO i sin Jämställdhetsbarometer 2016. Där har man jämfört faktiska månadslöner, det vill säga genomsnittslön med hänsyn till hur mycket folk faktiskt jobbar i olika branscher.
– Vi har tittat på genomsnittliga heltidslöner nedräknat med tjänstgöringsgraden för kvinnor och män i olika sektorer, säger Ulrika Vedin, utredare på LO.

Med det måttet är lönen för arbetarkvinnor i genomsnitt 73 procent av arbetarmännens. De allra lägsta faktiska månadslönerna finns i handeln och hotell- och restaurangbranschen, där andelen deltidsarbetande är stor. För hotell- och restauranganställda kvinnor blir den genomsnittliga faktiska månadslönen 15 985 kronor, att jämföra med 18 710 kronor för en man.
– Deltider är den stora akilleshälen för kvinnors löner. Det är fullkomligt självklart i mansdominerade branscher att heltid är norm. Lika självklart är det att i kvinnodominerade branscher så är deltid norm. Det måste bli norm att det är heltid som arbete utförs på, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Rapporten tar även upp förslagen på sänkta lägstalöner. Studier har visat att avtalens lägsta löner har olika stora effekter på lönebildningen i olika branscher, bland annat beroende på hur stor del som arbetar deltid samt har tillfälliga anställningar. I hotell- och restaurangbranschen, där många anställda ligger nära de lägsta avtalslönerna, skulle en sådan sänkning få stort genomslag för alla löner, menar LO:s utredare.
– Om man räknar in betydelsen av hur mycket man arbetar är lägstalönerna redan i dag låga i de kvinnodominerade sektorerna och de har stor betydelse för de faktiska lönerna, säger Ulrika Vedin.