Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Ljusare tider att vänta, spår Ams

Under de närmaste åren kommer arbetslösheten att sjunka i de flesta branscher. Bara i år väntas sysselsättningen i hotell- och restaurangbranschen öka med hela 7 procent, skriver Ams i sin nya rapport.

Publicerad 8 december 2010

Sammanlagt tror Arbetsförmedlingen att antalet sysselsatta svenskar kommer att öka med 100 000 fram till år 2012. Då väntas arbetslösheten i landet vara nere på 7,5 procent, skriver Ams i sin nya rapport om utsikterna på arbetsmarknaden.
– Det är glädjande att svensk ekonomi och arbetsmarknad utvecklas så bra. För Arbetsförmedlingen innebär det att de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden kommer att vara i fokus för våra insatser, säger generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist.

Det finns flera anledningar till den positiva bilden. En stark svensk ekonomi, ökande konsumtion och optimistiska företagare är några. Andelen arbetsgivare som tror att sysselsättningen kommer att öka är stor i de flesta branscher, så även i hotell- och restaurangbranschen. Så många som var femte branscharbetsgivare säger sig uppleva brist på lämplig arbetskraft. Det är en ökning med sex procentenheter sedan i våras.

Även året som gått har varit bra för hotell- och restaurangföretagarna. Fram till november ökade restaurangernas försäljning med 7,1 procent jämfört med året innan, enligt Restaurangindex. Även antalet anställda i branschen steg under året. Enligt Ams ökade sysselsättningen i hotell – och restaurangbranschen med hela 9 000 personer, motsvarande 7 procent, under 2010.

Källa: AMS ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2010”.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.