Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Liten ökning av arbetslösa

Något fler öppet arbetslösa medlemmar, medan antalet sysselsatta i aktivitetsstöd var nästan oförändrat. Så kan man sammanfatta Arbetsförmedlingens januaristatistik för Hotell- och restauranganställdas a-kassa.

Publicerad 11 februari 2014

I slutet av januari var 4 818 öppet arbetslösa i Hotell- och restauranganställdas a-kassa. Det är en ökning med 62 personer jämfört med månaden innan, men något färre än januari 2013, då 4 907 a-kassemedlemmar var öppet arbetslösa.
Antalet sysselsatta med aktivitetsstöd var i stort sett oförändrat under årets första månad, jämfört med siffrorna för december. Däremot syns en minskning med 200 personer jämfört med januari förra året.

Allt färre HRAK-medlemmar räknas som deltidsarbetslösa. Den som har använt upp sina 75 deltidsdagar och har ett deltidsjobb kan fortsätta arbeta på deltid. Medlemmen får dock ingen ersättning från a-kassan och räknas inte längre som arbetslös. Mellan december och januari minskade den här gruppen ytterligare och är nu 2 301, en minskning med 500 personer på ett år.

Under januari varslades mer än dubbelt så många hotell- och restauranganställda som tidigare månader, 124 personer på nio företag fick varsel om uppsägning. I hälften av fallen är  nedläggningar och konkurser orsaken. Bygg- och transportindustrierna var dock de värst drabbade under månaden, de hade båda runt 800 varslade anställda.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.