Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Liten förändring i arbetslöshet och varsel

I oktober ökade antalet varsel i hotell- och restaurangbranschen kraftigt. Men utvecklingen avstannade. Månaden efter var både varsel och arbetslöshet på nivåer snarlika samma period 2011.

Publicerad 13 december 2012

Under november blev de öppet arbetslösa i Hotell- och restauranganställdas a-kassa 133 färre. Samtidigt ökade gruppen ”deltidsanställda och tillfälligt timanställda” samt sysselsatta i i arbetsmarknadsåtgärder med ungefär lika många personer.
Arbetsförmedlingens månadsstatistik visar också att den öppna arbetslösheten var 9,2 procent. Det är något mer än samma månad året innan, då 8,9 procent var öppet arbetslösa.

När det gäller varsel visar siffrorna  ”normalnivåer”. Oktober månads kraftiga ökning har inte fortsatt in i november. Till arbetsförmedlingen anmäldes varsel av 67 personer från sex företag i branschen. Det är i stort sett samma siffror som för november 2011.

Hotell- och restaurangföretagarna ser dock mörkt på framtiden. I Manpowers Arbetsmarknadsbarometer brukar branschens arbetsgivare ligga i topp när det gäller optimism. Nu spår de för första gången på tre år en kraftig minskning av sysselsättningen i branschen.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.