Dina rättigheter | Nyheter ägarbyte
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Lätt att städa bort anställda

Hotellstädningen tas över av en firma och restaurangen får nya ägare. Ofta med planer på ny inredning, meny och kanske även personal. Vilka rättigheter har de som redan är anställda? Rätt stora i teorin. I praktiken fungerar skyddet dåligt.

Publicerad 5 maj 2015
Lätt att städa bort anställda
Städning lagd på entreprenad är vanligt i hotellbranschen. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Att verksamheter byter ägare eller entreprenörer är inget ovanligt i hotell- och restaurangbranschen. Men vad har de anställda för rättigheter? Rätt stora, enligt lagstiftningen.

Nästan obefintliga i verkligheten, säger Eva-Lotta Ramberg, jurist på Hotell- och restaurangfacket.
– Vi har en lagstiftning som ska skydda de anställda vid övergång av verksamhet. Men det är bara att titta på Arbetsdomstolens domar från 2014. Nästan alla domar som rörde detta gick emot facken.

Den svenska lagstiftningen kring övergång av verksamhet infördes när Sverige gick med i EU. Målet är att skydda arbetstagare när arbetsplatsen byter ägare. Reglerna säger bland annat att en anställning per automatik ska övergå från överlåtare till förvärvare vid en verksamhets­övergång och att det under en sådan övergång är förbjudet att säga upp personal.

Anställda som sagts upp av överlåtaren, till exempel på grund av arbetsbrist, ska ha förtur till anställning hos förvärvaren, enligt lagstiftningen. Men så funkar det inte, säger Eva-Lotta Ramberg.
– Praxis i dag ställer orimliga krav på vad man ska kunna bevisa i efterhand. Detta är ett jätteproblem som drabbar många människor.

Ofta är både arbetsgivare och anställda dåligt insatta i vad som gäller. De anställda tänker att de har förlorat jobbet och försöker hitta ett nytt.
– Det finns någon sorts acceptans i branschen. Det kanske verkar logiskt när nya ägaren säger att det ska anställas ny personal. Och även om det inte känns helt okej så rinner tiden ofta i väg och det blir för sent för att göra något åt det. En vanlig missuppfattning bland arbetsgivare är att det går att avtala bort en verksamhets­övergång, säger Eva-Lotta Ramberg.
– Många tror att man kan göra upp det vid köpet, säljare och köpare, om det ska vara en verksamhetsövergång eller inte. Om man ska ta över personal eller inte. Det man missar är att man inte förfogar över frågan, det är inte bolagen som avgör det utan i sista hand domstolen.

I dag bedömer domstolen verksamhetsövergångar utifrån sju kriterier som EU-domstolen slagit fast. Det handlar bland annat om materiella tillgångar, som städ- eller köksutrustning, har bytt ägare, eller om kunder och personal har tagits över. EU-domstolen har dock inte bestämt vilka eller hur många av kriterierna som måste vara uppfyllda för att det ska räknas som en verksamhetsövergång. I stället har det skapats olika praxis i de olika länderna.

Ett av kriterierna som ofta väger tungt i Sverige är personalen. Om huvuddelen av personalen, framför allt anställda med arbetsledande roller, följer med till den nya arbetsgivaren kan detta i sig vara ett skäl att bedöma det som en verksamhetsövergång. Detta innebär också det motsatta: om den nya ägaren inte tar över merparten av personalen kan detta vara ett skäl att inte bedöma det som en verksamhetsövergång.

– Då är det alltså möjligt för arbetsgivarna att redan på förhand välja bort ett viktigt kriterium genom att inte ta över merparten av personalen. Samma sak kan de göra med materiella tillgångar, som varulager och inventarier.
Som domstolens praxis ser ut är det alltså möjligt för arbetsgivare att motverka att försäljning blir en verksamhetsövergång.

Eva-Lotta Ramberg tror att kunskapen om detta har ökat, samtidigt som många arbetsgivare bara har ren tur.
– Framför allt bland de mindre företagen är det nog en del som bara har flax. De råkar göra saker på ett sätt som ger dem rätt i domstolen. Men bland de lite större företagen vet nog en del hur man kommer runt lagstiftningen.

Inbyggt i lagstiftningen finns ett annat problem. Det är nästan alltid i efterhand som det avgörs om en verksamhetsövergång har skett, då i förhandling eller domstol. Samtidigt gäller uppsägningsförbudet i regelverket under själva verksamhetsövergången, inte före. Detta ställer särskilt till det när det handlar om byte av entreprenörer. Eftersom upphandlingar kan dra ut på tiden säger arbetsgivare ofta upp anställda på grund av arbetsbrist under processen.
– Och eftersom man inte vet säkert om det är en verksamhetsövergång förrän senare är det ofta fritt fram. Trots att man vet att den nya verksamheten kommer att kräva samma typ av personal, säger Eva-Lotta Ramberg.

Men helt nattsvart är det inte. Förra året fick HRF rätt mot en arbetsgivare i Arbetsdomstolen när det gäller övergång av verksamhet. Det ärendet föll dock på att domstolen inte ansåg det bevisat att medlemmarna gjort tillräckligt för att visa att de ville arbeta vidare hos den nya arbetsgivaren.

Eva-Lotta Ramberg säger att det är viktigt att anställda tänker på att allt man gör i en sådan situation kan granskas efteråt.
– Det är nyanserna som avgör, och allt ska kunna styrkas. Det är inte lätt att förstå i stunden, att det man gör i vardagen kan komma att bli avgörande i domstol senare. Det här kan drabba vem som helst, när som helst. Det gäller att ha en beredskap.

Tips från facket: så gör du

  1. Ring facket! Hör av dig direkt till facket och berätta vad
    som pågår.
  2. Meddela både din gamla arbetsgivare och den nya ägaren att du vill fortsätta arbeta även efter ägarbytet. Säg att du räknar med det eftersom det kan vara en verksamhetsövergång. 
  3. Skaffa vittnen. Ha gärna med en kollega eller vän som i efterhand kan styrka din berättelse.
  4. Dokumentera. Anteckna vilka du har pratat med, när samtalet ägde rum och vad de sade. Spara alla löne­specar, scheman och andra papper du får. Notera arbets­tider och andra händelser i en kalender.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här