Nyheter FÖRBUNDSMÖTET

Lathund ska stötta vid omorganisation

Vad gäller när arbetsgivaren vill lägga ut verksamhet på entreprenad eller ta in bemanningsföretag? Nu ska en lathund hjälpa förtroendevalda på arbetsplatserna.

Publicerad 14 maj 2019
Lathund ska stötta vid omorganisation
En lathund ska hjälpa lokalt förtroendevalda att ställa rätt frågor när arbetsgivaren vill lägga ut verksamhet på entreprenad. Foto: Anna-Karin Nilsson

Det kan vara svårt att veta hur du som facklig part ska agera när företaget du jobbar på vill ta in bemanningsföretag eller lägga ut viss verksamhet på entreprenad. Det menade förtroendevalda i avdelning Väst som hade lämnat in en motion till Hotell- och restaurangfackets förbundsmöte.

Där föreslår de att förbundet tar fram en lathund. Den ska ta upp vilka frågor som är viktiga att tänka på för att anställda inte ska gå miste om inflytande vid en sådan omorganisation.

Förbundsmötet instämde och beslutade på tisdagen att en lathund ska tas fram, där man bland annat beskriver hur förtroendevalda kan utreda behov och orsaker till arbetsgivarens önskan att omorganisera arbetet, enligt 11§ i mbl.

Mbl §11

Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.

Dessutom beslutade mötet att bifalla förslaget att alla kollektivavtal ska göras tillgängliga på HRF:s hemsida.

Flera andra motioner ansågs inte möjliga att behandla på förbundsmötet, eftersom de därmed skulle strida mot redan fattade kongressbeslut. Däribland en motion om digitalisering och en annan om strejkrätten.