Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Länsrätten: Arbetet gav servitrisen förslitningsskador

En servitris har fått sina smärtor i axlar, nacke och rygg klassade som arbetsskador. Försäkringskassan sade nej, men länsrätten fastslog att kvinnans skador kommer av slitsamt serveringsarbete.

Publicerad 1 juni 2006

Kvinnan hade arbetat som servitris i ett tiotal år när hon fick ont i nackar, axlar och rygg och blev sjukskriven. Efter en tid ansökte hon om livränta hos försäkringskassan. Men där ansåg man att det saknas tillräcklig medicinsk forskning för att bevisa att serveringsarbete kan ge arbetsskador. Därför avslog försäkringskassan hennes begäran.

Tillsammans med Hotell- och restaurangfacket överklagade servitrisen beslutet till länsrätten. Domen som kom den 17 maj i år river upp försäkringskassans beslut. Göran Andersen, HRF-ombudsman och jurist, som har drivit fallet i länsrätten är mycket glad.
– Det brukar vara väldigt svårt att bevisa att den här typen av smärtor kommer från arbete. Det är bra att rätten satt sig in i fallet och inte bara gått på att det saknas medicinsk forskning på området, säger han.

Som bevisning i målet har servitrisens arbetssituation kartlagts och redovisats. Dessutom har HRF använt både medicinsk och ergonomisk forskning för att visa hur serveringsarbete kan påverka kroppen. I sin dom tar rätten bland annat fasta på att kvinnan burit tunga tallrikar och tvingats till höga lyft i sitt arbete. Rätten tror att arbetet med högsta sannolikhet är orsaken till hennes problem.

Göran Andersen säger att den typ av smärtor i axlar och skuldror som kan uppstå vid serveringsarbete och städning sällan klassas som arbetsskador.
– Och ändå är de här problemen väldigt vanliga. Jag hoppas att länsrättens dom kan vara ett pilotfall, säger han.

Försäkringskassan har på sig till den 17 juli att överklaga länsrättens dom till kammarrätten.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.