Ur temat Coronakrisen
Nyheter a-kassa

Lång väntan på a-kassa i pandemin

Hotell- och restauranganställdas a-kassa är en av de fyra a-kassor som hade längst väntetider under 2020. Det visar en granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Publicerad 3 december 2021
Lång väntan på a-kassa i pandemin
Väntetiderna blev långa i vissa a-kassor under pandemin. Det framkommer av en rapport från IAF, Inspektionen för arbetslöshetsföräkringen. Foto: Lars-Olof Åberg

Under fem månader 2020 kunde medlemmar i Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, behöva vänta på sina pengar i mer än tio veckor. I september det året var väntetiderna uppe i 15 veckor.

Detta placerar HRAK bland de fyra a-kassor som hade längst väntetider, enligt en rapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. 

Så mycket ökade HRAK

Under 2020 fick HRAK in 32 310 nya ärenden. Det innebär en ökning med 249 procent jämfört med 2019.
Näst mest ökade ärendena för Elektrikernas a-kassa, med 181 procent.
Handelsanställdas a-kassas ökade med 97 procent.
HRAK fick 17 000 nya medlemmar under 2020.

De långa väntetiderna kom sig av att många i branschen blev arbetslösa när corona fick fäste. Arbetslösheten kom dessutom tidigt under pandemin, och höll i sig länge. HRAK hade också den största ökningen av nya medlemmar av alla a-kassor, visar rapporten.

Handläggningen blev samtidigt mer komplicerad, på grund av olika regeländringar. Det ledde också till fler frågor från medlemmarna i a-kassorna.

IAF anser att reglerna för a-kassorna bör förenklas. I dag krävs en mängd uppgifter, både från dem som söker ersättning och från arbetsgivarna. Arbetsgivarintyg behöver ofta kompletteras. De snåriga bestämmelserna innebär också att det tar upp till ett år eller längre att utbilda nya handläggare så att de kan arbeta självständigt.

I granskningen undersöktes också hur a-kassorna använt ett tillfälligt bidrag som betalades ut under året. Bidraget hjälpte till att minska väntetiderna, visar rapporten.

Karin Pettersson 2013
Karin Pettersson. Foto: Rebecka Uhlin

Det var tydligt vad som behövde göras, säger Karin Pettersson, HRAK:s föreståndare.
– Vi anställde fler och utökade lokalerna. Vi arbetade väldigt forcerat med att utbilda handläggare. Det ledde till att vi fick ner väntetiderna. Sedan januari 2021 har de legat på två veckor i stort sett hela tiden.

Men även om åtgärderna har haft god effekt har medlemmarna påverkats, säger Karin Pettersson.
– Vi har inte varit så tillgängliga som vi skulle vilja. Vi kortade telefontiderna och alla fick inte prata med sin handläggare. Andra har svarat i telefon medan handläggarna har prioriterat utbetalningarna. Nu är öppettiderna normala igen.

Trots svårigheterna får HRAK gott betyg i en kundundersökning som kom i november.
– Medlemmarna är fortfarande relativt nöjda och verkar förstå att vi gjort vad vi kunnat. Vi har använt bidraget vi fick på ett effektivt sätt, fått ner väntetiderna relativt fort och dessutom har vi lägst kostnad per ersättningstagare av alla a-kassor, enligt IAF.

Väntetider 2020

  • Alfakassan, 13 veckor
  • Småföretagarnas a-kassa, 10 veckor
  • HRAK,  6 veckor
  • Handelsanställdas a-kassa, 5 veckor

Snitt för hela året 2020

HRAK var även den a-kassa som hade den största ökningen av så kallade underrättelser från Arbetsförmedlingen. En underrättelse är ett meddelande om att en arbetssökande inte följer den handlingsplan som Arbetsförmedlingen tagit fram. A-kassorna ska då ta ställning till om personen till exempel ska få en varning, något som innebär att arbetsbördan ökar ytterligare.

De övriga a-kassorna med lång väntetid var Handelsanställdas a-kassa, Alfakassan och Småföretagarnas a-kassa. De två sistnämnda hade långa väntetider redan före 2020. Handelsanställdas a-kassa fick liksom HRAK många nya ärenden i början av perioden, men ökningen varade inte lika länge.

Ingår i temat: Coronakrisen 171 artiklar

Alla artiklar i temat (168 till)